ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Serres (Serres) Longitute (Lon): 23.529 Latitute (Lat): 41.077 Altitute (Alt): 32m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/08/2020 12:00 32oC (89.6oF) 42% VARIABLE 1b (2kt)
08/08/2020 11:00 32oC (89.6oF) 39% VARIABLE 2b (4kt)
08/08/2020 10:00 32oC (89.6oF) 39% VARIABLE 1b (1kt)
08/08/2020 09:00 29oC (84.2oF) 50% VARIABLE 1b (2kt)
08/08/2020 08:00 26oC (78.8oF) 60% VARIABLE 1b (2kt)
08/08/2020 07:00 24oC (75.2oF) 68% VARIABLE 1b (1kt)
08/08/2020 06:00 23oC (73.4oF) 73% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours