ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Serres (Serres) Longitute (Lon): 23.529 Latitute (Lat): 41.077 Altitute (Alt): 32m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/02/2020 21:00 4oC (39.2oF) 64% CALM
23/02/2020 20:30 6oC (42.8oF) 56% VARIABLE 1b (2kt)
23/02/2020 20:00 7oC (44.6oF) 52% VARIABLE 1b (1kt)
23/02/2020 19:30 7oC (44.6oF) 52% VARIABLE 1b (1kt)
23/02/2020 19:00 7oC (44.6oF) 56% VARIABLE 1b (1kt)
23/02/2020 18:30 8oC (46.4oF) 56% CALM
23/02/2020 18:00 8oC (46.4oF) 56% CALM
23/02/2020 17:30 8oC (46.4oF) 49% CALM
23/02/2020 17:00 9oC (48.2oF) 42% CALM
23/02/2020 16:30 10oC (50.0oF) 39% CALM
23/02/2020 16:00 12oC (53.6oF) 32% CALM
23/02/2020 15:30 14oC (57.2oF) 28% VARIABLE 1b (2kt)
23/02/2020 15:00 14oC (57.2oF) 28%
W (2800)
2b (4kt)
23/02/2020 14:30 15oC (59.0oF) 26%
W (2800)
2b (5kt)
23/02/2020 14:00 15oC (59.0oF) 26%
W (2600)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours