ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2019 11:20 24oC (75.2oF) 56%
SW (2300)
3b (9kt)
21/05/2019 10:50 24oC (75.2oF) 56%
SW (2300)
3b (9kt)
21/05/2019 10:20 24oC (75.2oF) 64%
SW (2300)
3b (10kt)
21/05/2019 09:50 24oC (75.2oF) 64%
SW (2300)
3b (10kt)
21/05/2019 09:20 24oC (75.2oF) 60%
SW (2200)
3b (7kt)
21/05/2019 08:50 23oC (73.4oF) 64%
SW (2200)
3b (7kt)
21/05/2019 08:20 22oC (71.6oF) 72%
S (1900)
2b (6kt)
21/05/2019 07:50 22oC (71.6oF) 82%
S (1700)
3b (8kt)
21/05/2019 07:20 20oC (68.0oF) 88%
SSE (1600)
3b (7kt)
21/05/2019 06:50 21oC (69.8oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
21/05/2019 06:20 20oC (68.0oF) 88% VARIABLE 1b (3kt)
21/05/2019 05:50 20oC (68.0oF) 88% VARIABLE 1b (3kt)
21/05/2019 05:20 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
21/05/2019 04:50 16oC (60.8oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
21/05/2019 04:20 16oC (60.8oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours