ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.917 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/08/2018 07:20 30oC (86.0oF) 36%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
19/08/2018 06:50 29oC (84.2oF) 39%
NNE (0300)
4b (14kt)
19/08/2018 06:20 28oC (82.4oF) 41%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
19/08/2018 05:50 28oC (82.4oF) 41%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
19/08/2018 05:20 27oC (80.6oF) 38%
NNE (0200)
4b (16kt)
19/08/2018 04:50 26oC (78.8oF) 41%
NNE (0200)
4b (16kt)
19/08/2018 04:20 26oC (78.8oF) 46%
NNE (0200)
4b (12kt)
19/08/2018 03:50 26oC (78.8oF) 46%
NNE (0200)
4b (12kt)
19/08/2018 03:20 26oC (78.8oF) 50%
NNE (0200)
4b (11kt)
18/08/2018 19:20 28oC (82.4oF) 47%
NNE (0300)
3b (8kt)
18/08/2018 18:50 29oC (84.2oF) 44%
NNE (0200)
3b (8kt)
18/08/2018 18:20 29oC (84.2oF) 44%
NNE (0300)
3b (9kt)
18/08/2018 17:50 30oC (86.0oF) 42%
NNE (0200)
3b (8kt)
18/08/2018 17:20 30oC (86.0oF) 39%
NNE (0200)
3b (10kt)
18/08/2018 16:50 32oC (89.6oF) 35%
NNE (0200)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours