ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/02/2019 09:20 -3oC (26.6oF) 68%
NNE (0200)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
23/02/2019 08:50 -3oC (26.6oF) 68%
NNE (0200)
5b GUSTS 7b (20ktG33kt)
23/02/2019 08:20 -3oC (26.6oF) 73%
NNE (0200)
5b GUSTS 7b (17ktG28kt)
23/02/2019 07:50 -3oC (26.6oF) 86%
NNE (0200)
6b GUSTS 8b (25ktG38kt)
23/02/2019 07:20 -3oC (26.6oF) 79%
NNE (0200)
6b GUSTS 9b (27ktG45kt)
23/02/2019 06:50 -3oC (26.6oF) 73%
NNE (0200)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)
23/02/2019 06:20 -2oC (28.4oF) 68%
NNE (0200)
6b GUSTS 8b (23ktG36kt)
23/02/2019 05:50 -2oC (28.4oF) 68%
NNE (0200)
6b GUSTS 9b (26ktG41kt)
23/02/2019 05:20 -2oC (28.4oF) 68%
NNE (0200)
6b GUSTS 8b (27ktG40kt)
23/02/2019 04:50 -2oC (28.4oF) 68%
NNE (0200)
7b GUSTS 9b (28ktG43kt)
23/02/2019 04:20 0oC (32.0oF) 80%
NNE (0200)
6b GUSTS 8b (26ktG40kt)
23/02/2019 03:50 0oC (32.0oF) 80%
NNE (0200)
6b GUSTS 8b (26ktG38kt)
23/02/2019 03:20 0oC (32.0oF) 80%
NNE (0200)
6b GUSTS 8b (23ktG36kt)
22/02/2019 18:50 9oC (48.2oF) 87%
E (0900)
2b (5kt)
22/02/2019 18:20 9oC (48.2oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours