ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.917 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/05/2018 05:20 19oC (66.2oF) 72%
NNE (0300)
3b (8kt)
22/05/2018 04:50 19oC (66.2oF) 72%
NE (0500)
3b (7kt)
22/05/2018 04:20 18oC (64.4oF) 77%
NNE (0300)
2b (5kt)
22/05/2018 03:50 18oC (64.4oF) 77%
NNE (0300)
2b (6kt)
22/05/2018 03:20 16oC (60.8oF) 82%
NNE (0200)
3b (8kt)
22/05/2018 02:50 16oC (60.8oF) 82%
NNE (0200)
3b (8kt)
21/05/2018 19:20 20oC (68.0oF) 55%
NE (0400)
4b (12kt)
21/05/2018 18:50 20oC (68.0oF) 55%
NE (0500)
4b (14kt)
21/05/2018 18:20 22oC (71.6oF) 49%
NE (0500)
4b (12kt)
21/05/2018 17:50 23oC (73.4oF) 49%
NE (0500)
4b (12kt)
21/05/2018 17:20 23oC (73.4oF) 43%
NE (0500)
4b (12kt)
21/05/2018 16:50 25oC (77.0oF) 40%
NE (0500)
4b (11kt)
21/05/2018 16:20 26oC (78.8oF) 38%
ENE (0600)
4b (12kt)
21/05/2018 15:50 27oC (80.6oF) 36%
NE (0500)
4b (12kt)
21/05/2018 15:20 27oC (80.6oF) 36%
NE (0400)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours