ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/09/2019 19:20 22oC (71.6oF) 59%
NE (0500)
3b (7kt)
19/09/2019 18:50 22oC (71.6oF) 59%
ENE (0600)
3b (7kt)
19/09/2019 18:20 23oC (73.4oF) 56%
ENE (0600)
3b (7kt)
19/09/2019 17:50 23oC (73.4oF) 56%
ENE (0600)
3b (7kt)
19/09/2019 17:20 24oC (75.2oF) 56%
NE (0500)
3b (8kt)
19/09/2019 16:50 24oC (75.2oF) 56%
NE (0500)
3b (10kt)
19/09/2019 16:20 25oC (77.0oF) 49%
NE (0500)
3b (10kt)
19/09/2019 15:50 26oC (78.8oF) 50%
ENE (0600)
3b (10kt)
19/09/2019 15:20 26oC (78.8oF) 46%
ENE (0600)
3b (10kt)
19/09/2019 14:50 27oC (80.6oF) 44%
NE (0500)
3b (10kt)
19/09/2019 14:20 26oC (78.8oF) 43%
ENE (0600)
4b (12kt)
19/09/2019 13:50 27oC (80.6oF) 44%
ENE (0600)
4b (12kt)
19/09/2019 13:20 27oC (80.6oF) 44%
ENE (0700)
4b (11kt)
19/09/2019 12:50 27oC (80.6oF) 44%
ENE (0700)
4b (16kt)
19/09/2019 12:20 27oC (80.6oF) 44%
ENE (0600)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours