ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/04/2021 11:50 17oC (62.6oF) 67%
SW (2200)
3b (9kt)
22/04/2021 11:20 17oC (62.6oF) 63%
SSW (2100)
3b (9kt)
22/04/2021 10:50 17oC (62.6oF) 63%
SSW (2100)
3b (9kt)
22/04/2021 10:20 17oC (62.6oF) 67%
SSW (2100)
3b (9kt)
22/04/2021 09:50 16oC (60.8oF) 71%
SSW (2100)
3b (10kt)
22/04/2021 09:20 16oC (60.8oF) 71%
SSW (2100)
3b (9kt)
22/04/2021 08:50 16oC (60.8oF) 71%
SSW (2000)
3b (7kt)
22/04/2021 08:20 16oC (60.8oF) 62%
S (1800)
3b (7kt)
22/04/2021 07:50 15oC (59.0oF) 67%
S (1700)
2b (5kt)
22/04/2021 07:20 15oC (59.0oF) 67%
SSE (1500)
2b (5kt)
22/04/2021 06:50 14oC (57.2oF) 71%
SE (1300)
2b (4kt)
22/04/2021 06:20 13oC (55.4oF) 71%
E (1000)
2b (4kt)
22/04/2021 05:50 12oC (53.6oF) 76% CALM
22/04/2021 05:20 8oC (46.4oF) 87% CALM
22/04/2021 04:50 7oC (44.6oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours