ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.917 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
12/12/2018 19:20 2oC (35.6oF) 69% CALM
12/12/2018 18:50 2oC (35.6oF) 69% CALM
12/12/2018 18:20 3oC (37.4oF) 64% CALM
12/12/2018 17:50 3oC (37.4oF) 64% CALM
12/12/2018 17:20 4oC (39.2oF) 55%
N (3600)
2b (5kt)
12/12/2018 16:50 6oC (42.8oF) 48%
N (3600)
2b (5kt)
12/12/2018 16:20 7oC (44.6oF) 45%
N (3600)
2b (6kt)
12/12/2018 15:50 7oC (44.6oF) 45%
N (3600)
2b (6kt)
12/12/2018 15:20 7oC (44.6oF) 48%
WSW (2500)
2b (6kt)
12/12/2018 14:50 8oC (46.4oF) 45%
WSW (2500)
2b (6kt)
12/12/2018 14:20 9oC (48.2oF) 45%
WSW (2400)
3b (8kt)
12/12/2018 13:50 9oC (48.2oF) 45%
WSW (2400)
3b (8kt)
12/12/2018 13:20 9oC (48.2oF) 49%
SSW (2000)
3b (10kt)
12/12/2018 12:50 9oC (48.2oF) 49%
SSW (2000)
3b (10kt)
12/12/2018 12:20 9oC (48.2oF) 49%
SSE (1500)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours