ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/10/2021 10:20 18oC (64.4oF) 59%
NE (0400)
4b (12kt)
17/10/2021 09:50 17oC (62.6oF) 63%
NE (0400)
4b (11kt)
17/10/2021 09:20 17oC (62.6oF) 58%
NE (0400)
3b (10kt)
17/10/2021 08:50 17oC (62.6oF) 58%
NE (0400)
3b (10kt)
17/10/2021 08:20 16oC (60.8oF) 76%
NNE (0300)
3b (9kt)
17/10/2021 07:50 15oC (59.0oF) 76%
NNE (0300)
4b (11kt)
17/10/2021 07:20 15oC (59.0oF) 87%
NE (0400)
3b (9kt)
17/10/2021 06:50 15oC (59.0oF) 87%
NE (0400)
3b (7kt)
17/10/2021 06:20 15oC (59.0oF) 87%
NE (0500)
2b (5kt)
17/10/2021 05:50 15oC (59.0oF) 87%
NE (0500)
2b (5kt)
17/10/2021 05:20 14oC (57.2oF) 93%
NNE (0300)
2b (5kt)
17/10/2021 04:50 14oC (57.2oF) 93%
NNE (0300)
1b (3kt)
17/10/2021 04:20 14oC (57.2oF) 93% CALM
17/10/2021 03:50 14oC (57.2oF) 93% CALM
17/10/2021 02:50 14oC (57.2oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours