ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2019 10:20 23oC (73.4oF) 52%
SW (2200)
3b (8kt)
21/05/2019 09:50 23oC (73.4oF) 52%
S (1900)
3b (7kt)
21/05/2019 09:20 24oC (75.2oF) 49%
SSW (2100)
3b (7kt)
21/05/2019 08:50 24oC (75.2oF) 49%
S (1800)
2b (6kt)
21/05/2019 08:20 23oC (73.4oF) 60%
S (1900)
2b (6kt)
21/05/2019 07:50 23oC (73.4oF) 60%
S (1900)
2b (4kt)
21/05/2019 07:20 22oC (71.6oF) 68% CALM
21/05/2019 06:50 22oC (71.6oF) 68%
ENE (0600)
2b (4kt)
21/05/2019 06:20 20oC (68.0oF) 77%
E (0800)
2b (6kt)
21/05/2019 05:50 20oC (68.0oF) 77%
ENE (0600)
3b (7kt)
21/05/2019 05:20 18oC (64.4oF) 82%
ENE (0600)
2b (6kt)
21/05/2019 04:50 18oC (64.4oF) 82%
NE (0400)
2b (4kt)
21/05/2019 04:20 16oC (60.8oF) 87%
NE (0500)
2b (4kt)
21/05/2019 03:50 16oC (60.8oF) 87%
ENE (0600)
1b (3kt)
21/05/2019 03:20 16oC (60.8oF) 87%
NNE (0300)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours