ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/09/2019 19:50 22oC (71.6oF) 64%
ENE (0600)
2b (4kt)
19/09/2019 19:20 22oC (71.6oF) 64%
E (0800)
3b (7kt)
19/09/2019 18:50 22oC (71.6oF) 64%
E (0800)
3b (7kt)
19/09/2019 18:20 23oC (73.4oF) 64%
NE (0500)
2b (6kt)
19/09/2019 17:50 23oC (73.4oF) 64%
NE (0500)
2b (4kt)
19/09/2019 17:20 24oC (75.2oF) 60% CALM
19/09/2019 16:50 24oC (75.2oF) 60% CALM
19/09/2019 16:20 27oC (80.6oF) 47% CALM
19/09/2019 15:50 27oC (80.6oF) 47%
E (1000)
2b (4kt)
19/09/2019 15:20 27oC (80.6oF) 47%
ESE (1200)
2b (4kt)
19/09/2019 14:50 27oC (80.6oF) 47%
SE (1300)
2b (6kt)
19/09/2019 14:20 27oC (80.6oF) 47%
SE (1400)
2b (6kt)
19/09/2019 13:50 27oC (80.6oF) 47%
SE (1400)
3b (7kt)
19/09/2019 13:20 27oC (80.6oF) 47%
SE (1400)
3b (8kt)
19/09/2019 12:50 27oC (80.6oF) 47%
SE (1400)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours