ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.617 Latitute (Lat): 40.917 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/08/2018 10:20 31oC (87.8oF) 39%
ENE (0700)
4b (16kt)
20/08/2018 09:50 31oC (87.8oF) 39%
ENE (0700)
4b (16kt)
20/08/2018 09:20 31oC (87.8oF) 37%
ENE (0700)
4b (14kt)
20/08/2018 08:50 30oC (86.0oF) 39%
E (0800)
4b (14kt)
20/08/2018 08:20 29oC (84.2oF) 41%
NE (0500)
4b (13kt)
20/08/2018 07:50 29oC (84.2oF) 41%
NE (0500)
4b (13kt)
20/08/2018 07:20 29oC (84.2oF) 44%
NE (0500)
4b (13kt)
20/08/2018 06:50 28oC (82.4oF) 47%
NE (0500)
3b (8kt)
20/08/2018 06:20 26oC (78.8oF) 60%
NE (0400)
2b (5kt)
20/08/2018 05:50 25oC (77.0oF) 64%
N (3600)
2b (5kt)
20/08/2018 05:20 25oC (77.0oF) 56% CALM
20/08/2018 04:50 24oC (75.2oF) 60% CALM
20/08/2018 04:20 22oC (71.6oF) 68% CALM
20/08/2018 03:50 21oC (69.8oF) 72% CALM
20/08/2018 03:20 21oC (69.8oF) 72% CALM

Station Observations for the last 24 hours