ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/11/2019 20:50 14oC (57.2oF) 87%
NE (0400)
2b (6kt)
21/11/2019 20:20 14oC (57.2oF) 87%
NE (0500)
2b (6kt)
21/11/2019 19:50 14oC (57.2oF) 87%
NE (0500)
2b (6kt)
21/11/2019 19:20 14oC (57.2oF) 93%
NE (0500)
3b (7kt)
21/11/2019 18:50 14oC (57.2oF) 93%
NE (0500)
3b (7kt)
21/11/2019 18:20 15oC (59.0oF) 87%
NE (0500)
3b (8kt)
21/11/2019 17:50 15oC (59.0oF) 87%
NE (0500)
3b (8kt)
21/11/2019 17:20 14oC (57.2oF) 93%
ENE (0600)
3b (7kt)
21/11/2019 16:50 14oC (57.2oF) 93%
ENE (0700)
3b (8kt)
21/11/2019 16:20 14oC (57.2oF) 93%
NE (0500)
2b (6kt)
21/11/2019 15:50 14oC (57.2oF) 93%
NE (0500)
2b (5kt)
21/11/2019 15:20 14oC (57.2oF) 93%
ENE (0600)
2b (6kt)
21/11/2019 14:50 14oC (57.2oF) 93%
ENE (0600)
2b (6kt)
21/11/2019 13:50 15oC (59.0oF) 93%
ENE (0700)
3b (7kt)
21/11/2019 13:20 15oC (59.0oF) 93%
ENE (0600)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours