ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/01/2020 20:20 3oC (37.4oF) 69%
NNE (0300)
2b (5kt)
18/01/2020 19:50 3oC (37.4oF) 69%
N (0100)
3b (7kt)
18/01/2020 19:20 3oC (37.4oF) 69%
N (0100)
3b (7kt)
18/01/2020 18:50 3oC (37.4oF) 69%
N (0100)
2b (5kt)
18/01/2020 18:20 3oC (37.4oF) 69%
NE (0400)
3b (8kt)
18/01/2020 17:50 3oC (37.4oF) 69%
NE (0400)
3b (8kt)
18/01/2020 17:20 4oC (39.2oF) 60%
NE (0500)
3b (7kt)
18/01/2020 16:50 5oC (41.0oF) 60%
NE (0500)
2b (4kt)
18/01/2020 16:20 5oC (41.0oF) 60%
E (0800)
2b (5kt)
18/01/2020 15:50 7oC (44.6oF) 52%
ENE (0700)
2b (6kt)
18/01/2020 15:20 7oC (44.6oF) 52%
ENE (0700)
2b (6kt)
18/01/2020 14:50 7oC (44.6oF) 52%
E (0800)
3b (8kt)
18/01/2020 14:20 8oC (46.4oF) 45%
E (0800)
3b (10kt)
18/01/2020 13:50 8oC (46.4oF) 45%
E (0800)
4b (11kt)
18/01/2020 13:20 8oC (46.4oF) 45%
ENE (0700)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours