ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/07/2019 18:20 23oC (73.4oF) 68% CALM
16/07/2019 17:50 23oC (73.4oF) 68% CALM
16/07/2019 17:20 23oC (73.4oF) 68% CALM
16/07/2019 16:50 23oC (73.4oF) 68% CALM
16/07/2019 16:20 24oC (75.2oF) 68% VARIABLE 1b (3kt)
16/07/2019 15:50 24oC (75.2oF) 68%
NW (3100)
2b (4kt)
16/07/2019 15:20 25oC (77.0oF) 60%
NW (3100)
2b (5kt)
16/07/2019 14:50 25oC (77.0oF) 60%
N (3500)
2b (6kt)
16/07/2019 14:20 26oC (78.8oF) 57%
ENE (0600)
2b GUSTS 4b (5ktG15kt)
16/07/2019 13:50 27oC (80.6oF) 53%
E (1000)
2b (4kt)
16/07/2019 13:20 26oC (78.8oF) 60%
E (1000)
2b (5kt)
16/07/2019 12:50 26oC (78.8oF) 60%
SE (1400)
2b (5kt)
16/07/2019 12:20 26oC (78.8oF) 60%
ESE (1200)
2b (4kt)
16/07/2019 11:50 26oC (78.8oF) 60%
SSE (1500)
2b (6kt)
16/07/2019 11:20 26oC (78.8oF) 60%
SE (1400)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours