ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.617 Latitute (Lat): 40.917 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/10/2018 14:20 20oC (68.0oF) 63%
WSW (2500)
2b (5kt)
21/10/2018 13:50 20oC (68.0oF) 63%
WSW (2500)
2b (5kt)
21/10/2018 13:20 20oC (68.0oF) 67%
WSW (2400)
2b (6kt)
21/10/2018 12:50 21oC (69.8oF) 59%
WSW (2400)
2b (6kt)
21/10/2018 12:20 21oC (69.8oF) 59%
SW (2300)
2b (6kt)
21/10/2018 11:50 22oC (71.6oF) 56%
SW (2200)
2b (6kt)
21/10/2018 11:20 22oC (71.6oF) 52%
SW (2300)
2b (5kt)
21/10/2018 10:50 22oC (71.6oF) 52%
SW (2300)
2b (4kt)
21/10/2018 10:20 21oC (69.8oF) 55%
SW (2300)
2b (4kt)
21/10/2018 09:50 21oC (69.8oF) 59%
SSW (2100)
1b (3kt)
21/10/2018 09:20 20oC (68.0oF) 63%
S (1800)
1b (2kt)
21/10/2018 08:50 20oC (68.0oF) 63%
SSW (2100)
1b (3kt)
21/10/2018 08:20 20oC (68.0oF) 67%
ENE (0700)
1b (2kt)
21/10/2018 07:50 19oC (66.2oF) 67%
ENE (0700)
1b (2kt)
21/10/2018 07:20 19oC (66.2oF) 72%
ENE (0600)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours