ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.617 Latitute (Lat): 40.917 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/03/2018 19:20 13oC (55.4oF) 71%
WSW (2500)
3b (8kt)
20/03/2018 18:50 13oC (55.4oF) 71%
WSW (2500)
3b (7kt)
20/03/2018 18:20 13oC (55.4oF) 66%
SSW (2100)
4b (11kt)
20/03/2018 17:50 14oC (57.2oF) 66%
SSW (2000)
4b (12kt)
20/03/2018 17:20 14oC (57.2oF) 66%
SSW (2100)
4b (13kt)
20/03/2018 16:50 14oC (57.2oF) 66%
SSW (2100)
4b (13kt)
20/03/2018 16:20 14oC (57.2oF) 62%
SSW (2100)
4b (15kt)
20/03/2018 15:50 15oC (59.0oF) 62%
SSW (2100)
4b (13kt)
20/03/2018 15:20 15oC (59.0oF) 62%
SSW (2100)
4b (15kt)
20/03/2018 14:50 15oC (59.0oF) 62%
SSW (2100)
4b (16kt)
20/03/2018 14:20 15oC (59.0oF) 62%
SSW (2100)
4b (16kt)
20/03/2018 13:50 15oC (59.0oF) 62%
SSW (2100)
4b (16kt)
20/03/2018 13:20 15oC (59.0oF) 62%
SW (2200)
4b (15kt)
20/03/2018 12:50 15oC (59.0oF) 62%
SSW (2000)
4b (14kt)
20/03/2018 12:20 16oC (60.8oF) 58%
SSW (2000)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours