ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.617 Latitute (Lat): 40.917 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
12/12/2018 18:50 3oC (37.4oF) 60%
E (0800)
2b (4kt)
12/12/2018 18:20 3oC (37.4oF) 60%
E (0800)
2b (4kt)
12/12/2018 17:50 3oC (37.4oF) 60%
NE (0400)
2b (5kt)
12/12/2018 17:20 5oC (41.0oF) 48%
NNE (0300)
2b (5kt)
12/12/2018 16:50 6oC (42.8oF) 48%
N (3600)
2b (4kt)
12/12/2018 16:20 6oC (42.8oF) 52%
NNW (3400)
2b (4kt)
12/12/2018 15:50 7oC (44.6oF) 48%
NW (3100)
2b (5kt)
12/12/2018 15:20 7oC (44.6oF) 45%
SW (2200)
2b (4kt)
12/12/2018 14:50 8oC (46.4oF) 42%
SW (2300)
2b (5kt)
12/12/2018 14:20 9oC (48.2oF) 34%
SW (2200)
3b (7kt)
12/12/2018 13:50 9oC (48.2oF) 34%
SW (2200)
3b (7kt)
12/12/2018 13:20 9oC (48.2oF) 34%
WSW (2400)
3b (9kt)
12/12/2018 12:50 9oC (48.2oF) 34%
WSW (2500)
3b (9kt)
12/12/2018 12:20 9oC (48.2oF) 34%
WSW (2400)
3b (7kt)
12/12/2018 11:50 9oC (48.2oF) 34%
WSW (2400)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours