ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/04/2021 10:50 17oC (62.6oF) 58%
SSW (2100)
3b (7kt)
22/04/2021 10:20 17oC (62.6oF) 67%
SSW (2100)
3b (7kt)
22/04/2021 09:50 17oC (62.6oF) 67%
SSW (2000)
2b (6kt)
22/04/2021 09:20 17oC (62.6oF) 67%
S (1700)
2b (6kt)
22/04/2021 08:50 16oC (60.8oF) 67%
S (1700)
2b (6kt)
22/04/2021 08:20 13oC (55.4oF) 66% CALM
22/04/2021 07:50 13oC (55.4oF) 66% CALM
22/04/2021 07:20 13oC (55.4oF) 71%
ESE (1200)
2b (4kt)
22/04/2021 06:50 12oC (53.6oF) 76%
E (0900)
2b (4kt)
22/04/2021 06:20 12oC (53.6oF) 81% CALM
22/04/2021 05:50 12oC (53.6oF) 81% CALM
22/04/2021 05:20 11oC (51.8oF) 87% CALM
22/04/2021 04:50 10oC (50.0oF) 87% CALM
22/04/2021 04:20 8oC (46.4oF) 93% CALM
22/04/2021 03:50 7oC (44.6oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours