ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.617 Latitute (Lat): 40.917 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/01/2018 16:50 8oC (46.4oF) 87%
WSW (2400)
2b (5kt)
16/01/2018 16:20 8oC (46.4oF) 87%
WSW (2400)
3b (7kt)
16/01/2018 15:50 8oC (46.4oF) 87%
SW (2300)
3b (7kt)
16/01/2018 15:20 10oC (50.0oF) 76%
SW (2200)
3b (9kt)
16/01/2018 14:50 10oC (50.0oF) 76%
WSW (2400)
3b (10kt)
16/01/2018 14:20 10oC (50.0oF) 76%
WSW (2400)
4b (12kt)
16/01/2018 13:50 10oC (50.0oF) 76%
WSW (2400)
4b (11kt)
16/01/2018 13:20 11oC (51.8oF) 66%
SW (2300)
4b (14kt)
16/01/2018 12:50 11oC (51.8oF) 66%
SW (2300)
4b (13kt)
16/01/2018 12:20 11oC (51.8oF) 66%
SW (2300)
4b (13kt)
16/01/2018 11:50 11oC (51.8oF) 66%
SW (2300)
4b (13kt)
16/01/2018 11:20 10oC (50.0oF) 76%
WSW (2400)
4b (14kt)
16/01/2018 10:50 10oC (50.0oF) 76%
WSW (2400)
4b (16kt)
16/01/2018 10:20 10oC (50.0oF) 76%
WSW (2400)
4b (11kt)
16/01/2018 09:50 10oC (50.0oF) 76%
WSW (2400)
4b (13kt)