ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2021 10:20 8oC (46.4oF) 42%
WSW (2500)
2b (6kt)
20/01/2021 09:50 7oC (44.6oF) 45%
SSW (2000)
2b (5kt)
20/01/2021 09:20 5oC (41.0oF) 56%
SSE (1600)
2b (4kt)
20/01/2021 08:50 4oC (39.2oF) 60%
SE (1400)
1b (3kt)
20/01/2021 08:20 2oC (35.6oF) 74% CALM
20/01/2021 07:50 0oC (32.0oF) 86% CALM
20/01/2021 07:20 0oC (32.0oF) 64% CALM
20/01/2021 06:50 -3oC (26.6oF) 79% CALM
20/01/2021 06:20 -3oC (26.6oF) 79% CALM
20/01/2021 05:50 -4oC (24.8oF) 86% CALM
20/01/2021 05:20 -4oC (24.8oF) 86% CALM
20/01/2021 04:50 -4oC (24.8oF) 86% CALM
19/01/2021 17:50 0oC (32.0oF) 86%
N (0100)
2b (4kt)
19/01/2021 17:20 1oC (33.8oF) 64%
NNE (0200)
2b (5kt)
19/01/2021 16:50 1oC (33.8oF) 64%
NNE (0200)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours