ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/10/2020 23:50 11oC (51.8oF) 87%
NE (0500)
1b (3kt)
23/10/2020 22:50 12oC (53.6oF) 87%
E (0900)
1b (2kt)
23/10/2020 21:50 12oC (53.6oF) 87%
NE (0400)
2b (4kt)
23/10/2020 20:50 13oC (55.4oF) 93%
N (0100)
1b (2kt)
23/10/2020 20:20 14oC (57.2oF) 93%
N (3500)
1b (2kt)
23/10/2020 19:50 14oC (57.2oF) 93% CALM
23/10/2020 19:20 15oC (59.0oF) 87%
NNE (0300)
1b (2kt)
23/10/2020 18:50 15oC (59.0oF) 87%
NE (0400)
1b (2kt)
23/10/2020 18:20 16oC (60.8oF) 87%
N (0100)
2b (4kt)
23/10/2020 17:50 17oC (62.6oF) 82%
SW (2200)
1b (2kt)
23/10/2020 17:20 17oC (62.6oF) 87%
WSW (2400)
1b (2kt)
23/10/2020 16:50 18oC (64.4oF) 82%
WSW (2400)
2b (4kt)
23/10/2020 16:20 19oC (66.2oF) 77%
SW (2200)
2b (4kt)
23/10/2020 15:50 20oC (68.0oF) 72%
SW (2300)
2b (4kt)
23/10/2020 15:20 22oC (71.6oF) 59%
WSW (2400)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours