ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/04/2020 05:50 12oC (53.6oF) 34%
ENE (0600)
3b (8kt)
08/04/2020 05:20 11oC (51.8oF) 37%
NE (0400)
2b (5kt)
08/04/2020 04:50 9oC (48.2oF) 39%
ENE (0600)
2b (6kt)
08/04/2020 04:20 10oC (50.0oF) 31%
ENE (0600)
3b (8kt)
08/04/2020 03:50 10oC (50.0oF) 31%
NE (0500)
3b (9kt)
07/04/2020 17:50 13oC (55.4oF) 28%
ENE (0600)
4b (15kt)
07/04/2020 17:20 14oC (57.2oF) 19%
ENE (0600)
4b (15kt)
07/04/2020 16:50 15oC (59.0oF) 21%
ENE (0600)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
07/04/2020 16:20 15oC (59.0oF) 21%
ENE (0600)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
07/04/2020 15:50 16oC (60.8oF) 15%
NE (0500)
5b GUSTS 7b (19ktG30kt)
07/04/2020 15:20 17oC (62.6oF) 14%
NE (0500)
6b GUSTS 7b (23ktG33kt)
07/04/2020 14:50 17oC (62.6oF) 14%
NE (0500)
6b GUSTS 8b (24ktG35kt)
07/04/2020 14:20 17oC (62.6oF) 21%
NE (0500)
6b GUSTS 8b (26ktG36kt)
07/04/2020 13:50 17oC (62.6oF) 21%
NE (0500)
6b GUSTS 8b (24ktG34kt)
07/04/2020 13:20 17oC (62.6oF) 21%
ENE (0600)
6b GUSTS 8b (26ktG36kt)

Station Observations for the last 24 hours