ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/02/2019 08:20 2oC (35.6oF) 55%
ENE (0600)
4b (15kt)
23/02/2019 07:50 2oC (35.6oF) 55%
ENE (0600)
4b (15kt)
23/02/2019 07:20 2oC (35.6oF) 55%
ENE (0600)
5b (19kt)
23/02/2019 06:50 2oC (35.6oF) 55%
ENE (0600)
5b (19kt)
23/02/2019 06:20 2oC (35.6oF) 64%
ENE (0700)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
23/02/2019 05:50 2oC (35.6oF) 64%
ENE (0700)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
23/02/2019 05:20 1oC (33.8oF) 74%
ENE (0600)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
23/02/2019 04:50 1oC (33.8oF) 74%
ENE (0600)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
23/02/2019 04:20 2oC (35.6oF) 69%
NE (0500)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
23/02/2019 03:50 2oC (35.6oF) 69%
ENE (0600)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
23/02/2019 03:20 3oC (37.4oF) 80%
ENE (0600)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
23/02/2019 02:50 3oC (37.4oF) 80%
ENE (0600)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
23/02/2019 01:50 5oC (41.0oF) 93%
NE (0500)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
23/02/2019 00:50 7oC (44.6oF) 87%
ENE (0600)
4b (16kt)
22/02/2019 23:50 8oC (46.4oF) 87%
NNE (0300)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours