ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Astypalaia (Astypalaia) Longitute (Lon): 26.374 Latitute (Lat): 36.582 Altitute (Alt): 50m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2019 16:00 21oC (69.8oF) 72%
NNW (3300)
5b (18kt)
22/09/2019 15:00 21oC (69.8oF) 68%
NNW (3300)
5b (20kt)
22/09/2019 14:00 21oC (69.8oF) 63%
NNW (3400)
5b (19kt)
22/09/2019 13:00 22oC (71.6oF) 59%
NNW (3300)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
22/09/2019 12:00 22oC (71.6oF) 56%
NNW (3300)
4b (14kt)
22/09/2019 11:00 22oC (71.6oF) 59%
NNW (3400)
4b (14kt)
22/09/2019 10:30 22oC (71.6oF) 59%
NNW (3300)
4b (15kt)
22/09/2019 07:00 21oC (69.8oF) 63%
N (3600)
4b (13kt)
22/09/2019 06:00 20oC (68.0oF) 72%
NNW (3400)
4b (15kt)
22/09/2019 05:00 20oC (68.0oF) 72%
N (3500)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
22/09/2019 04:00 20oC (68.0oF) 72%
N (3500)
4b (14kt)
21/09/2019 08:00 21oC (69.8oF) 77%
N (3500)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
21/09/2019 07:00 21oC (69.8oF) 72%
N (3500)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
21/09/2019 06:00 21oC (69.8oF) 72%
N (3600)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
21/09/2019 05:00 21oC (69.8oF) 72%
N (3500)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)

Station Observations for the last 24 hours