ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Syros (Syros) Longitute (Lon): 24.948 Latitute (Lat): 37.421 Altitute (Alt): 70m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/02/2020 00:50 12oC (53.6oF) 71%
NW (3200)
2b (4kt)
25/02/2020 00:20 13oC (55.4oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
24/02/2020 23:50 13oC (55.4oF) 66% VARIABLE 1b (2kt)
24/02/2020 23:20 12oC (53.6oF) 66% VARIABLE 1b (1kt)
24/02/2020 22:50 12oC (53.6oF) 66%
WNW (2900)
1b (3kt)
24/02/2020 22:20 12oC (53.6oF) 66% VARIABLE 1b (1kt)
24/02/2020 21:50 12oC (53.6oF) 66% VARIABLE 1b (2kt)
24/02/2020 21:20 13oC (55.4oF) 62% VARIABLE 1b (2kt)
24/02/2020 20:50 12oC (53.6oF) 66% VARIABLE 1b (2kt)
24/02/2020 20:20 12oC (53.6oF) 66% VARIABLE 1b (2kt)
24/02/2020 19:50 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
24/02/2020 19:20 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
24/02/2020 18:50 12oC (53.6oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
24/02/2020 18:20 13oC (55.4oF) 71% CALM
24/02/2020 17:50 13oC (55.4oF) 66% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours