ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Araxos (Araxos) Longitute (Lon): 21.42 Latitute (Lat): 38.15 Altitute (Alt): 11m, Area:West Greece

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
30/11/2020 11:50 19oC (66.2oF) 55%
NNE (0200)
4b (13kt)
30/11/2020 11:20 19oC (66.2oF) 55%
NNE (0200)
4b (12kt)
30/11/2020 10:50 19oC (66.2oF) 59%
NNE (0200)
4b (12kt)
30/11/2020 10:20 18oC (64.4oF) 63%
NNE (0300)
4b (11kt)
30/11/2020 09:50 18oC (64.4oF) 67%
N (0100)
3b (8kt)
30/11/2020 09:20 17oC (62.6oF) 67%
NE (0500)
3b (9kt)
30/11/2020 08:50 17oC (62.6oF) 67%
NE (0400)
3b (8kt)
30/11/2020 08:20 16oC (60.8oF) 71%
NE (0400)
3b (7kt)
30/11/2020 07:50 16oC (60.8oF) 71%
NE (0400)
3b (10kt)
30/11/2020 07:20 15oC (59.0oF) 76%
NE (0400)
3b (10kt)
30/11/2020 06:50 15oC (59.0oF) 76%
NNE (0300)
3b (10kt)
30/11/2020 06:20 14oC (57.2oF) 81%
NE (0400)
3b (10kt)
30/11/2020 05:50 14oC (57.2oF) 81%
NE (0400)
3b (7kt)
30/11/2020 05:20 14oC (57.2oF) 81%
NE (0500)
2b (5kt)
30/11/2020 04:50 14oC (57.2oF) 81%
NE (0400)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours