ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Araxos (Araxos) Longitute (Lon): 21.422 Latitute (Lat): 38.149 Altitute (Alt): 11m, Area:West Greece

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/02/2020 16:50 11oC (51.8oF) 49%
NNE (0200)
4b (11kt)
22/02/2020 16:20 11oC (51.8oF) 49%
NNE (0300)
4b (14kt)
22/02/2020 15:50 12oC (53.6oF) 46%
NNE (0300)
4b (14kt)
22/02/2020 15:20 12oC (53.6oF) 46%
NNE (0200)
4b (14kt)
22/02/2020 14:50 12oC (53.6oF) 46%
NNE (0200)
4b (15kt)
22/02/2020 14:20 12oC (53.6oF) 43%
NNE (0300)
4b (14kt)
22/02/2020 13:50 13oC (55.4oF) 40%
NNE (0300)
4b (14kt)
22/02/2020 13:20 12oC (53.6oF) 46%
NE (0400)
4b (11kt)
22/02/2020 12:50 12oC (53.6oF) 43%
E (0900)
4b (11kt)
22/02/2020 12:20 12oC (53.6oF) 50%
E (0900)
3b (8kt)
22/02/2020 11:50 12oC (53.6oF) 50%
E (1000)
4b (11kt)
22/02/2020 11:20 12oC (53.6oF) 50%
E (0900)
3b (7kt)
22/02/2020 10:50 12oC (53.6oF) 46%
E (0800)
3b (8kt)
22/02/2020 10:20 13oC (55.4oF) 46%
NE (0400)
3b (7kt)
22/02/2020 09:50 12oC (53.6oF) 46%
NE (0400)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours