ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Araxos (Araxos) Longitute (Lon): 21.422 Latitute (Lat): 38.149 Altitute (Alt): 11m, Area:West Greece

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2019 21:50 17oC (62.6oF) 82% CALM
22/09/2019 20:50 18oC (64.4oF) 82% CALM
22/09/2019 19:50 19oC (66.2oF) 77% CALM
22/09/2019 18:50 20oC (68.0oF) 72% CALM
22/09/2019 17:50 21oC (69.8oF) 68% CALM
22/09/2019 17:20 22oC (71.6oF) 68% CALM
22/09/2019 16:50 23oC (73.4oF) 64% CALM
22/09/2019 16:20 23oC (73.4oF) 64% CALM
22/09/2019 15:50 24oC (75.2oF) 56%
W (2700)
2b (4kt)
22/09/2019 15:20 25oC (77.0oF) 49%
W (2700)
2b (4kt)
22/09/2019 14:50 26oC (78.8oF) 43%
W (2700)
2b (5kt)
22/09/2019 14:20 27oC (80.6oF) 33%
W (2700)
3b (7kt)
22/09/2019 13:50 28oC (82.4oF) 29%
NW (3200)
2b (4kt)
22/09/2019 13:20 27oC (80.6oF) 29% CALM
22/09/2019 12:50 27oC (80.6oF) 29%
NE (0500)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours