Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Ελ Βενιζέλου 14
Ελληνικό GR16777
Τηλ Κέντρο +30-210-9699101-3
Fax +30-210-9629408 +30-210-9628952
Email:info@hnms.gr
Fax για πιστοποιητικά: +30-210-9649646
Email για πιστοποιητικά: sales@hnms.gr