ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ

Έκτακτα Δελτία θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

Ώρα έκδοσης:27/09/20 10:00 UTC


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 408 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020/1000 UTC

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 27-09-20/03 UTC
ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 997 ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1000 ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ
ΛΙΓΟΥΡΙΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΑΘΑΙΝΕΙ
ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 994 ΣΤΗΝ ΤΥΡΡΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ
1014 ΣΤΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ ΚΑΙ 1013 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ, ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΑΠΟ 27/16 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 27/22 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΑΠΟ 27/16 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 27/22 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 27/19 UTC ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 7 Η 8

ΜΠΟΥΤ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
ΑΠΟ 27/16 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 27/22 UTC
ΝΟΤΙΟΙ 7 Η 8

ΜΠΟΥΤ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ
ΑΠΟ 27/19 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 27/22 UTC
ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 7 Η 8

ΣΙΔΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
ΑΠΟ 27/16 ΜΕΧΡΙ 27/22 UTC
ΝΟΤΙΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 27/19 UTC ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ

ΜΕΛΙΤΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΑΠΟ 27/16 ΜΕΧΡΙ 27/22 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8


Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο