ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ

Έκτακτα Δελτία θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

Ώρα έκδοσης:24/02/21 22:00 UTC


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 166 - ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021/2200 UTC

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 24-02-21/15 UTC
ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1036 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ 1032 ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1019 ΣΤΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ ΚΑΙ 1020 ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.40 ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 40.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 25/07 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 25/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.20 8 ΑΠΟ 25/07 UTC
7 Η 8

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 25/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 25/10 UTC 8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 25/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 25/13 UTC 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.20, ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 25/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 25/13 UTC 7 Η 8

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.20
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 25/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 25/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 35.50 8 Η 9

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 25/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.50
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 25/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 25/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00 8 Η 9

ΚΑΡΠΑΘΙΟ, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00 ΚΑΙ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 28.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 25/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 25/07 7 Η 8

ΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 25/10 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8


Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο