Δεν υπάρχει Έκτακτο Δελτίο θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 / 1000 UTC
- ΑΝΕΜΟΙ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΜΜΙΑ

ΜΕΡΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 18-11-19/03 UTC
ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1004 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΛΗΡΟΥΜΕΝΟ.
ΣΧΕΔΟΝ ΣΤΑΣΙΜΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1008 ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΡΣΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΑΘΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1004 ΣΤΙΣ 18/18 UTC.
ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1026 ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΜΕΡΟΣ 3
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 10 UTC

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ
6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6
ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΜΠΟΥΤ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΕΛΙΤΑ
ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΩΣ
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΣΙΔΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 32.30 5 Η 6.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΒΕΛΤΙΟΥΜΕΝΟΣ

ΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 3 Η 4 . ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
ΒΕΛΤΙΟΥΜΕΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΒΕΛΤΙΟΥΜΕΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 26.00 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.00 5 Η 6 ΠΟΛΥ
ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ.
ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ.
ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΣΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΩΡΕΣ
ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ