Δεν υπάρχει Έκτακτο Δελτίο θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

FQME27 LGAT 242000

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 / 2200 UTC
- ΑΝΕΜΟΙ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 209

ΜΕΡΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 24-03-18/15 UTC
ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1002 ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΕΣ 1016 ΣΤΗ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. ΧΑΜΗΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 24/21 UTC ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1005 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1007 ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΑΙΓΑΙΟ ΣΤΙΣ 25/03 UTC. ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ 998 ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, ΒΑΘΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 993 ΣΤΗ ΜΕΛΙΤΑ
ΣΤΙΣ 25/03 UTC.

ΜΕΡΟΣ 3
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 22 UTC

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 5.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 7. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΠΟΥΤ
ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η
6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
ΓΡΗΓΟΡΑ

ΜΕΛΙΤΑ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΝΟΤΙΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΣΙΔΡΑ
ΝΟΤΙΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.50
6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η 8. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η
8. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
ΓΡΗΓΟΡΑ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η
5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η 8. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ Η ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 21.00 ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7
ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 21.00 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΝΟΤΙΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ Η ΠΟΛΥ
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6.
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΤΑΥΡΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΣΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΔΕΛΤΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΣΤΑ
ΒΟΡΕΙΑ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΝΤΕΣ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η
5. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΝΟΤΙΟΙ 4. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΣΤΑ
ΒΟΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5
ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7.
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 37.00 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6
ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 37.00 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7
Η 8 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ Η ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ Η ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7
ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ
ΑΡΓΟΤΕΡΑ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ
ΑΡΓΟΤΕΡΑ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ.
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 H 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ.
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 4 Η 5 ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΩΡΕΣ
ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΝΟΤΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Εκδόθηκε στις: 2018/03/24 20:00:00 GMT+0