Δεν υπάρχει Έκτακτο Δελτίο θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 / 0400 UTC
- ΑΝΕΜΟΙ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 411

ΜΕΡΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 27-09-20/21 UTC
ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ 996 ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1002 ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ
ΣΤΙΣ 28/06 UTC. ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1017 ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ
1018 ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΕΡΟΣ 3
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 04 UTC

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
4. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 4
ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Η ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΜΠΟΥΤ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΜΕΛΙΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 4. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΙΔΡΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 19.30 ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7
Η 8 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΟΥ 19.50 5 Η 6. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η
5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΟΠΙΚΑ
ΙΣΧΥΡΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΤΑΥΡΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΣΤΑ
ΔΥΤΙΚΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΩΣ 6. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 29.00 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.00 5
Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΕΩΣ 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΝΟΤΙΟΙ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 4 Η 5
ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.10 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 4. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΩΡΕΣ
ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ