Δεν υπάρχει Έκτακτο Δελτίο θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 / 1600 UTC
- ΑΝΕΜΟΙ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΜΙΑ

ΜΕΡΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 25-09-21/09 UTC
ΧΑΜΗΛΟ 1008 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΖΟΦΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΜΕΤΩΠΟ, ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ
1017 ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1022 ΣΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΜΕΡΟΣ 3
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 16 UTC

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ
ΔΥΤΙΚΑ ΕΩΣ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 3 Η
4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΠΟΥΤ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΜΕΛΙΤΑ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΣΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 3 Η 4. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΣΤΑ
ΝΟΤΙΑ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΣΙΔΡΑ
ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟ ΠΡΩΙ
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟ ΠΡΩΙ
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.30 ΕΩΣ 5. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ. ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η
5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η
4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΕΩΣ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 3 ΕΩΣ 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ
27.30 ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3
ΕΩΣ 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ 4. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.30 ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ


ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ


ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.30 ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 38.30 5 Η 6.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΗΡΕΜΗ Η
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ 6
ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 4. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΩΡΕΣ
ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ