Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ

ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.50 ΒΟΡΕΙΟΙ 8 Η 9 ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η 8. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.50 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 26.00 ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 26.00 ΒΟΡΕΙΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ Η ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ