Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ