Πρόγνωση θάλασσας

Περιοχές Πρόγνωσης Δελτίου Θαλασσών Ανατολικής Μεσογείου

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8 Η 9 ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η 8. ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ Η ΤΡΙΚΥΜΙΩΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
Εκδόθηκε στις: 2018/01/19 02:00:00 GMT+0