Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ