ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 142050Z 00000KT 9999 FEW025 16/09 Q1015 RMK NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LEMD 142030Z 03004KT 330V100 9999 FEW040 BKN050 OVC07015/10 Q1016 NOSIG=