ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 181120Z 09008KT 060V120 9999 SCT020 24/17 Q1018 RMK NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 181130Z 25017KT 200V280 9999 FEW039 16/07 Q1010 NOSIG=