ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 290450Z VRB03KT 9999 BKN025 BKN060 11/10 Q1017 RMK NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 290530Z 01006KT CAVOK 03/01 Q1020 NOSIG=