ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 260520Z VRB02KT 9999 FEW020 BKN030 17/12 Q1018 RMK FEW080 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 260500Z AUTO 03004KT CAVOK 15/10 Q1034 NOSIG=