ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 131350Z 21006KT 9999 FEW030 21/06 Q1017 RMK BKN100 SCT160 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 131330Z 05008KT 340V100 CAVOK 11/M03 Q1031 NOSIG=