ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 161050Z 05018KT 9999 FEW030 31/11 Q1012 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 161100Z 23008KT 180V260 9999 FEW033 BKN049 19/12 Q1022NOSIG=