ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 170950Z 06008KT 9999 SCT030 19/13 Q1018 RMK BKN080 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 171000Z 13005KT 100V170 CAVOK 12/06 Q1020 NOSIG=