ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGML 241300Z 03013KT 9999 FEW025 10/01 Q1031=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 250530Z 06007KT 0300 R02/0375N R25/0375U R07/0375NR24/0400N R06/0450N FZFG VV/// M01/M01 Q1021 TEMPO 0400 FZFG=