ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKY 250900Z 08004KT CAVOK 21/10 Q1022 RMK FEW090 FEW180 HAND WIND ANEMOMETER OBSERVATION=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 251000Z 19008KT 9999 -RA SCT012 SCT033 BKN060 10/08Q1003 TEMPO 4000 -RA=