ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGEL 181050Z VRB03KT 9999 FEW012 25/17 Q1017 RMK FEW025=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGEL 180500Z 1806/1906 VRB03KT 9000 FEW020 TEMPO 1809/1815 18008KT PROB30 1900/1906 5000 BR SCT008=