ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGEL 080550Z 34011G22KT 9999 SCT025 12/01 Q1020 RMK BKN080=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGEL 080500Z 0806/0906 35015G25KT 9999 FEW015 BKN030 TEMPO 0806/0821 36025G35KT BECMG 0809/0811 FEW015 SCT025=