ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGEL 180950Z 33020KT 9999 SCT018TCU SCT025 16/05 Q1019 RMK SCT070=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGEL 180500Z 1806/1906 VRB05KT 9999 FEW025 SCT070 BECMG 1806/1808 35012KT PROB30 TEMPO 1809/1815 3000 TSRA SCT015 FEW018CB BKN025 BKN070=