ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGEL 100220Z VRB02KT 9999 -RA FEW020 SCT025 BKN070 12/11 Q1009=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGEL 092300Z 1000/1024 VRB05KT 9999 SCT020 SCT070 PROB40 TEMPO 1000/1024 5000 RA FEW016 BKN020 PROB40 TEMPO 1000/1024 3000 TSRA SCT016 FEW018CB BKN020 OVC060 BECMG 1009/1011 16012G22KT=