ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGEL 161020Z 35007G17KT 9999 FEW025 34/14 Q1010 RMK FEW070=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGEL 160500Z 1606/1706 VRB05KT 9999 FEW025 BECMG 1606/1608 35012KT BECMG 1617/1619 VRB05KT=