ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGEL 150750Z 31006KT CAVOK 28/11 Q1013 RMK FEW080=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGEL 150500Z 1506/1606 35010KT 9999 FEW025 TEMPO 1509/1512 VRB05KT BECMG 1512/1514 17008KT=