ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGMG 170700Z 33010KT 9999 SCT025 09/04 Q1025 RMK SCT070=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGMG 170700Z 1709/1718 01012KT 9999 SCT020 PROB30 TEMPO 1709/1712 5000 RA BKN020 BECMG 1716/1718 VRB05KT=