ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGMG 181000Z 22010KT 9999 -RA FEW015TCU SCT025 16/10 Q1019 RMK FEW070 SCT180=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGMG 181000Z 1812/1821 11010KT 9999 FEW015TCU SCT030 PROB40 TEMPO 1812/1815 3000 TSRA SCT012 SCT018CB BKN030 BECMG 1816/1818 35012KT=