ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGMG 161500Z 35005G15KT 9999 FEW020 12/05 Q1021 RMK FEW070 SCT180=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGMG 170400Z 1706/1715 36015KT 9999 FEW018 BKN025 TEMPO 1706/1715 36015G25KT=