ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGMG 201100Z 00000KT 9999 SCT025 30/14 Q1011 RMK FEW080 FEW180=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGMG 200700Z 2009/2018 22008KT 9999 FEW020 TEMPO 2009/2016 FEW020TCU SCT030 PROB30 2009/2015 5000 TSRA FEW018CB BKN025=