ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGMG 071400Z 33005G15KT 9999 FEW012 BKN025 12/04 Q1021 RMK BKN070=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGMG 080400Z 0806/0815 34015G25KT 9999 FEW018 SCT025 PROB40 TEMPO 0806/0812 34020G30KT SCT012 BKN020=