ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGAV 220820Z 02019KT CAVOK 31/14 Q1016 RMK NOSIG=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGAV 220500Z 2206/2306 03018KT 9999 FEW025 TEMPO 2206/2216 03018G28KT=