ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGAV 181020Z 09004KT 360V170 9999 SCT020 24/17 Q1018 RMK FEW150 NOSIG=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGAV 180500Z 1806/1906 VRB03KT 9000 SCT020 PROB30 1900/1906 5000 BR SCT008=