ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGAV 180950Z 03011KT 340V060 9999 SCT030 17/06 Q1020 RMK FEW180 NOSIG=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGAV 180500Z 1806/1906 VRB05KT 9999 FEW020 BECMG 1806/1808 03015KT FEW020 SCT070 BECMG 1809/1811 03015G25KT PROB30 TEMPO 1809/1814 3000 TSRA SCT016 FEW018CB BKN070=