ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGAV 220950Z 10008KT 9999 FEW020 21/05 Q1023 RMK FEW180 NOSIG=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGAV 220500Z 2206/2306 VRB05KT 9999 FEW025 BECMG 2207/2209 06010KT BECMG 2210/2212 16010KT BECMG 2216/2218 23010KT=