ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGAV 080520Z 01024G36KT 9999 FEW020 SCT030 11/M01 Q1021 NOSIG=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGAV 080500Z 0806/0906 01020G35KT 9999 BKN030 TEMPO 0806/0821 01030G42KT BECMG 0809/0811 FEW015 SCT025=