ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGAV 120420Z 32006KT 9999 FEW030 06/M00 Q1018 RMK NOSIG=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGAV 112300Z 1200/1224 31010KT 9999 FEW030 SCT070 BECMG 1210/1212 VRB05KT FEW020=