ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGAV 100220Z 27002KT 8000 DZ FEW010 SCT025 BKN070 11/10 Q1010 RMK NOSIG=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGAV 092300Z 1000/1024 VRB05KT 9999 SCT020 SCT070 PROB40 TEMPO 1000/1024 5000 RA FEW016 SCT020 BKN060 PROB40 TEMPO 1000/1024 4000 TSRA SCT016 FEW018CB BKN025 OVC060 BECMG 1002/1004 16015KT TEMPO 1008/1021 16015G25KT=