ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGAV 170650Z 35013KT 9999 FEW030 BKN050 08/00 Q1026 RMK NOSIG=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGAV 170500Z 1706/1806 36015G25KT 9999 SCT030 BECMG 1716/1718 36012KT FEW020 BECMG 1719/1721 33008KT=