ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGSA 160500Z 1606/1706 10012KT 9000 FEW012 BKN025 BKN070 PROB40 TEMPO 1606/1706 5000 RA FEW018TCU BKN025 PROB40 TEMPO 1606/1615 3000 TSRA SCT012 FEW016CB OVC025 BECMG 1606/1608 27018G28KT=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ