ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGIO 060150Z AUTO VRB02KT //// // ////// 03/02 Q1016 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LEMD 060200Z 27011KT CAVOK 04/M02 Q1007 NOSIG=