ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGEL 192300Z 2000/2024 16012KT 8000 FEW018TCU SCT070 PROB40 TEMPO 2000/2024 5000 RA FEW018TCU SCT020 BKN070 PROB30 TEMPO 2009/2015 2000 TSRA SCT010 FEW018CB BKN020 OVC070 TEMPO 2009/2018 18015G25KT=

EUROPEAN AIRPORTS CODES