ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/09/2019 22:20 20oC (68.0oF) 93%
WNW (2900)
2b (6kt)
19/09/2019 21:50 20oC (68.0oF) 93%
W (2700)
2b (5kt)
19/09/2019 21:20 21oC (69.8oF) 93%
WNW (2900)
2b (4kt)
19/09/2019 20:50 21oC (69.8oF) 93%
WNW (2900)
2b (4kt)
19/09/2019 20:20 21oC (69.8oF) 100%
WNW (2900)
2b (5kt)
19/09/2019 19:50 21oC (69.8oF) 100%
WNW (2900)
2b (5kt)
19/09/2019 19:20 21oC (69.8oF) 100%
W (2800)
2b (4kt)
19/09/2019 18:50 21oC (69.8oF) 100%
W (2800)
2b (5kt)
19/09/2019 18:20 21oC (69.8oF) 93%
WNW (3000)
2b (5kt)
19/09/2019 17:50 22oC (71.6oF) 88%
WNW (3000)
2b (6kt)
19/09/2019 17:20 22oC (71.6oF) 88%
WNW (2900)
2b (5kt)
19/09/2019 16:50 23oC (73.4oF) 82%
WNW (2900)
2b (6kt)
19/09/2019 16:20 24oC (75.2oF) 83%
WNW (2900)
3b (8kt)
19/09/2019 15:50 24oC (75.2oF) 83%
WNW (2900)
3b (8kt)
19/09/2019 15:20 25oC (77.0oF) 73%
WNW (2900)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours