ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/07/2020 21:50 22oC (71.6oF) 77% CALM
14/07/2020 21:20 22oC (71.6oF) 77% CALM
14/07/2020 20:50 22oC (71.6oF) 77% CALM
14/07/2020 20:20 23oC (73.4oF) 68% CALM
14/07/2020 19:50 23oC (73.4oF) 68% CALM
14/07/2020 19:20 23oC (73.4oF) 68% CALM
14/07/2020 18:50 23oC (73.4oF) 68% CALM
14/07/2020 18:20 24oC (75.2oF) 64% CALM
14/07/2020 17:50 24oC (75.2oF) 64% CALM
14/07/2020 17:20 25oC (77.0oF) 64%
NNE (0200)
3b (7kt)
14/07/2020 16:20 26oC (78.8oF) 64%
NNE (0300)
2b (6kt)
14/07/2020 15:50 26oC (78.8oF) 64%
NNE (0300)
2b (6kt)
14/07/2020 15:20 27oC (80.6oF) 60%
NNE (0200)
3b (7kt)
14/07/2020 14:50 27oC (80.6oF) 60%
NNE (0200)
3b (7kt)
14/07/2020 14:20 28oC (82.4oF) 61%
N (3600)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours