ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/04/2021 10:20 21oC (69.8oF) 59%
E (1000)
3b (8kt)
22/04/2021 09:50 21oC (69.8oF) 59%
ENE (0600)
3b (7kt)
22/04/2021 09:20 20oC (68.0oF) 59%
ENE (0700)
2b (6kt)
22/04/2021 08:20 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
22/04/2021 07:50 19oC (66.2oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)
22/04/2021 07:20 18oC (64.4oF) 72% CALM
22/04/2021 06:50 15oC (59.0oF) 71% CALM
22/04/2021 06:20 15oC (59.0oF) 71% CALM
22/04/2021 05:50 14oC (57.2oF) 76% CALM
22/04/2021 05:20 13oC (55.4oF) 81% CALM
22/04/2021 04:50 13oC (55.4oF) 81% CALM
22/04/2021 04:20 11oC (51.8oF) 87% CALM
22/04/2021 03:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
22/04/2021 03:20 11oC (51.8oF) 93% CALM
22/04/2021 02:50 11oC (51.8oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours