ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2021 09:50 11oC (51.8oF) 81% CALM
20/01/2021 09:20 11oC (51.8oF) 76% CALM
20/01/2021 08:50 11oC (51.8oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
20/01/2021 08:20 10oC (50.0oF) 76% CALM
20/01/2021 07:50 10oC (50.0oF) 70% CALM
20/01/2021 07:20 9oC (48.2oF) 70% CALM
20/01/2021 06:50 6oC (42.8oF) 80% CALM
20/01/2021 06:20 4oC (39.2oF) 86% CALM
20/01/2021 05:50 4oC (39.2oF) 86% CALM
20/01/2021 05:20 4oC (39.2oF) 86% CALM
20/01/2021 04:50 4oC (39.2oF) 86% CALM
20/01/2021 04:20 3oC (37.4oF) 100% CALM
20/01/2021 03:50 4oC (39.2oF) 93% CALM
20/01/2021 03:20 5oC (41.0oF) 86% CALM
20/01/2021 02:50 5oC (41.0oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours