ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/10/2020 00:20 16oC (60.8oF) 100% CALM
23/10/2020 23:50 16oC (60.8oF) 100% CALM
23/10/2020 23:20 17oC (62.6oF) 93% CALM
23/10/2020 22:50 17oC (62.6oF) 93% CALM
23/10/2020 22:20 17oC (62.6oF) 100% CALM
23/10/2020 21:50 17oC (62.6oF) 100% CALM
23/10/2020 21:20 17oC (62.6oF) 100% CALM
23/10/2020 20:50 17oC (62.6oF) 100% CALM
23/10/2020 20:20 17oC (62.6oF) 100% CALM
23/10/2020 19:50 17oC (62.6oF) 100% CALM
23/10/2020 19:20 18oC (64.4oF) 93% CALM
23/10/2020 18:50 18oC (64.4oF) 93% CALM
23/10/2020 18:20 18oC (64.4oF) 93% CALM
23/10/2020 17:50 18oC (64.4oF) 93% CALM
23/10/2020 17:20 19oC (66.2oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours