ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/03/2019 09:20 16oC (60.8oF) 62%
NW (3100)
3b (7kt)
25/03/2019 08:50 16oC (60.8oF) 62%
NW (3200)
2b (6kt)
25/03/2019 08:20 15oC (59.0oF) 67%
NNW (3400)
3b (7kt)
25/03/2019 07:50 15oC (59.0oF) 67%
NW (3200)
4b (11kt)
25/03/2019 07:20 14oC (57.2oF) 71%
NW (3200)
2b (6kt)
25/03/2019 06:50 14oC (57.2oF) 66%
N (3600)
3b (7kt)
25/03/2019 06:20 13oC (55.4oF) 71%
N (3500)
2b (6kt)
25/03/2019 05:50 12oC (53.6oF) 71%
N (3600)
2b (6kt)
25/03/2019 05:20 9oC (48.2oF) 81% CALM
25/03/2019 04:50 9oC (48.2oF) 81% CALM
25/03/2019 04:20 10oC (50.0oF) 76%
NW (3200)
2b (4kt)
25/03/2019 03:50 10oC (50.0oF) 76%
W (2800)
2b (4kt)
25/03/2019 03:20 10oC (50.0oF) 76%
NNW (3300)
2b (4kt)
25/03/2019 02:50 10oC (50.0oF) 76%
W (2800)
2b (4kt)
25/03/2019 02:20 10oC (50.0oF) 81% CALM

Station Observations for the last 24 hours