ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/11/2019 23:20 16oC (60.8oF) 82%
WNW (2900)
2b (4kt)
14/11/2019 22:50 16oC (60.8oF) 82%
W (2600)
2b (4kt)
14/11/2019 22:20 15oC (59.0oF) 87%
SW (2300)
2b (4kt)
14/11/2019 21:50 15oC (59.0oF) 87%
S (1900)
2b (4kt)
14/11/2019 21:20 16oC (60.8oF) 76%
SW (2200)
2b (4kt)
14/11/2019 20:50 16oC (60.8oF) 76%
WSW (2400)
2b (4kt)
14/11/2019 20:20 16oC (60.8oF) 87%
SW (2300)
2b (5kt)
14/11/2019 19:50 16oC (60.8oF) 87%
SW (2300)
2b (5kt)
14/11/2019 19:20 16oC (60.8oF) 87%
SW (2300)
2b (4kt)
14/11/2019 18:50 16oC (60.8oF) 87%
SSW (2100)
2b (4kt)
14/11/2019 18:20 16oC (60.8oF) 87%
SSW (2000)
2b (4kt)
14/11/2019 17:50 16oC (60.8oF) 87%
S (1800)
2b (4kt)
14/11/2019 17:20 17oC (62.6oF) 87% CALM
14/11/2019 16:50 17oC (62.6oF) 87%
SSW (2000)
2b (4kt)
14/11/2019 16:20 18oC (64.4oF) 82%
WSW (2500)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours