ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/05/2019 08:20 25oC (77.0oF) 64%
NW (3100)
3b (7kt)
20/05/2019 07:50 25oC (77.0oF) 64%
SSE (1600)
1b (3kt)
20/05/2019 07:20 24oC (75.2oF) 56% CALM
20/05/2019 06:50 24oC (75.2oF) 56% CALM
20/05/2019 06:20 22oC (71.6oF) 68%
ESE (1100)
1b (3kt)
20/05/2019 05:50 22oC (71.6oF) 59%
ESE (1200)
2b (4kt)
20/05/2019 05:20 21oC (69.8oF) 63%
E (1000)
2b (4kt)
20/05/2019 04:50 19oC (66.2oF) 77%
ESE (1200)
2b (4kt)
20/05/2019 04:20 19oC (66.2oF) 72%
ESE (1200)
2b (4kt)
20/05/2019 03:50 17oC (62.6oF) 87%
E (1000)
2b (6kt)
20/05/2019 03:20 17oC (62.6oF) 87%
SE (1300)
2b (6kt)
20/05/2019 02:50 17oC (62.6oF) 87%
SSE (1600)
2b (6kt)
20/05/2019 02:20 17oC (62.6oF) 82%
SSE (1600)
2b (4kt)
20/05/2019 01:50 17oC (62.6oF) 82%
SE (1300)
2b (4kt)
20/05/2019 01:20 18oC (64.4oF) 77%
SSE (1600)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours