ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.174 Latitute (Lat): 35.339 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/01/2018 02:50 10oC (50.0oF) 76%
NW (3200)
5b (18kt)
19/01/2018 02:20 11oC (51.8oF) 71%
NW (3200)
5b (18kt)
19/01/2018 01:50 11oC (51.8oF) 71%
NW (3200)
5b (19kt)
19/01/2018 01:20 11oC (51.8oF) 71%
NW (3200)
5b (19kt)
19/01/2018 00:50 11oC (51.8oF) 71%
NNW (3300)
5b (21kt)
19/01/2018 00:20 12oC (53.6oF) 66%
NW (3200)
5b (20kt)
18/01/2018 23:50 12oC (53.6oF) 66%
NW (3200)
6b (22kt)
18/01/2018 23:20 11oC (51.8oF) 71%
NW (3200)
6b (23kt)
18/01/2018 22:50 11oC (51.8oF) 71%
NW (3200)
6b (23kt)
18/01/2018 22:20 11oC (51.8oF) 71%
NW (3200)
6b (23kt)
18/01/2018 21:50 11oC (51.8oF) 71%
NW (3200)
6b (25kt)
18/01/2018 21:20 12oC (53.6oF) 66%
NNW (3300)
6b (23kt)
18/01/2018 20:50 12oC (53.6oF) 66%
NW (3200)
6b (24kt)
18/01/2018 20:20 12oC (53.6oF) 61%
NW (3200)
6b (26kt)
18/01/2018 19:50 12oC (53.6oF) 61%
NW (3200)
6b (26kt)