ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.174 Latitute (Lat): 35.339 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/04/2018 14:50 21oC (69.8oF) 82%
N (3600)
2b (4kt)
26/04/2018 14:20 22oC (71.6oF) 82%
N (3600)
2b (4kt)
26/04/2018 13:50 22oC (71.6oF) 82%
N (3600)
2b (4kt)
26/04/2018 13:20 22oC (71.6oF) 82%
N (3600)
2b (4kt)
26/04/2018 12:50 22oC (71.6oF) 82%
N (3500)
2b (5kt)
26/04/2018 12:20 22oC (71.6oF) 82%
NNW (3400)
3b (7kt)
26/04/2018 11:50 22oC (71.6oF) 82%
NNW (3400)
2b (6kt)
26/04/2018 11:20 22oC (71.6oF) 82%
N (3600)
2b (6kt)
26/04/2018 10:50 22oC (71.6oF) 82%
N (3500)
2b (5kt)
26/04/2018 10:20 22oC (71.6oF) 88%
N (3600)
2b (4kt)
26/04/2018 09:50 22oC (71.6oF) 88%
NNW (3400)
2b (6kt)
26/04/2018 09:20 23oC (73.4oF) 77%
NNW (3400)
3b (7kt)
26/04/2018 08:20 23oC (73.4oF) 77%
NNE (0300)
2b (5kt)
26/04/2018 07:50 23oC (73.4oF) 77%
N (0100)
2b (4kt)
26/04/2018 07:20 22oC (71.6oF) 82%
N (3600)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours