ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/10/2020 00:50 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
24/10/2020 00:20 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
23/10/2020 23:50 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2020 23:20 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2020 22:50 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2020 22:20 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2020 21:50 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2020 21:20 17oC (62.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2020 20:50 17oC (62.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2020 20:20 17oC (62.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2020 19:50 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2020 19:20 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2020 18:50 18oC (64.4oF) 93% CALM
23/10/2020 18:20 18oC (64.4oF) 93% CALM
23/10/2020 17:50 18oC (64.4oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours