ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.174 Latitute (Lat): 35.339 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2018 16:50 24oC (75.2oF) 77%
NW (3200)
3b (8kt)
22/09/2018 16:20 24oC (75.2oF) 77%
NW (3200)
3b (8kt)
22/09/2018 15:50 24oC (75.2oF) 77%
NW (3200)
3b (9kt)
22/09/2018 15:20 25oC (77.0oF) 78%
NNW (3300)
3b (8kt)
22/09/2018 14:50 25oC (77.0oF) 78%
NNW (3300)
3b (9kt)
22/09/2018 14:20 26oC (78.8oF) 73%
NNW (3300)
3b (9kt)
22/09/2018 13:50 26oC (78.8oF) 73%
NNW (3400)
3b (7kt)
22/09/2018 13:20 26oC (78.8oF) 73%
NNW (3300)
3b (8kt)
22/09/2018 12:50 26oC (78.8oF) 73%
NNW (3400)
3b (8kt)
22/09/2018 12:20 26oC (78.8oF) 73%
NNW (3300)
3b (10kt)
22/09/2018 11:50 26oC (78.8oF) 73%
NNW (3300)
4b (11kt)
22/09/2018 11:20 26oC (78.8oF) 64%
NNW (3300)
4b (12kt)
22/09/2018 10:50 26oC (78.8oF) 73%
NNW (3300)
4b (13kt)
22/09/2018 10:20 26oC (78.8oF) 73%
NW (3200)
4b (14kt)
22/09/2018 09:50 26oC (78.8oF) 73%
NW (3100)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours