ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2021 10:50 12oC (53.6oF) 61%
NW (3200)
2b (6kt)
20/01/2021 10:20 12oC (53.6oF) 57%
NNW (3300)
2b (6kt)
20/01/2021 09:50 12oC (53.6oF) 57%
NW (3100)
2b (6kt)
20/01/2021 09:20 12oC (53.6oF) 53%
NNW (3300)
3b (9kt)
20/01/2021 08:50 12oC (53.6oF) 53%
NW (3200)
3b (10kt)
20/01/2021 08:20 11oC (51.8oF) 53%
NW (3100)
3b (10kt)
20/01/2021 07:50 11oC (51.8oF) 53%
NW (3100)
3b (10kt)
20/01/2021 07:20 10oC (50.0oF) 57%
NW (3200)
4b (13kt)
20/01/2021 06:50 10oC (50.0oF) 57%
NW (3100)
4b (13kt)
20/01/2021 06:20 10oC (50.0oF) 57%
NW (3100)
4b (14kt)
20/01/2021 05:50 10oC (50.0oF) 57%
NW (3200)
4b (13kt)
20/01/2021 05:20 10oC (50.0oF) 57%
NW (3200)
4b (14kt)
20/01/2021 04:50 10oC (50.0oF) 57%
NW (3100)
4b (16kt)
20/01/2021 04:20 10oC (50.0oF) 57%
NW (3100)
4b (13kt)
20/01/2021 03:50 10oC (50.0oF) 53%
WNW (3000)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours