ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2019 10:50 32oC (89.6oF) 39%
SSE (1600)
3b (7kt)
21/05/2019 10:20 30oC (86.0oF) 57% VARIABLE 1b (3kt)
21/05/2019 09:50 30oC (86.0oF) 57% VARIABLE 1b (3kt)
21/05/2019 09:20 29oC (84.2oF) 41%
SSE (1600)
3b (9kt)
21/05/2019 08:50 29oC (84.2oF) 41%
SE (1400)
1b (3kt)
21/05/2019 08:20 28oC (82.4oF) 44% VARIABLE 2b (4kt)
21/05/2019 07:50 28oC (82.4oF) 44% VARIABLE 2b (4kt)
21/05/2019 07:20 26oC (78.8oF) 50% VARIABLE 2b (4kt)
21/05/2019 06:50 26oC (78.8oF) 50% VARIABLE 1b (3kt)
21/05/2019 06:20 25oC (77.0oF) 53% VARIABLE 1b (3kt)
21/05/2019 05:50 25oC (77.0oF) 53% CALM
21/05/2019 05:20 24oC (75.2oF) 52%
SSE (1600)
3b (10kt)
21/05/2019 04:50 24oC (75.2oF) 52%
SSE (1600)
4b (11kt)
21/05/2019 04:20 24oC (75.2oF) 56%
SSE (1600)
4b (12kt)
21/05/2019 03:50 24oC (75.2oF) 56%
SSE (1600)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours