ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/04/2021 11:20 20oC (68.0oF) 63%
N (0100)
2b (4kt)
22/04/2021 10:50 20oC (68.0oF) 63%
N (0100)
2b (4kt)
22/04/2021 10:20 19oC (66.2oF) 59% CALM
22/04/2021 09:50 19oC (66.2oF) 59% CALM
22/04/2021 09:20 19oC (66.2oF) 59% CALM
22/04/2021 08:50 19oC (66.2oF) 59% CALM
22/04/2021 08:20 18oC (64.4oF) 63% CALM
22/04/2021 07:50 18oC (64.4oF) 63% CALM
22/04/2021 07:20 18oC (64.4oF) 63% CALM
22/04/2021 06:50 17oC (62.6oF) 63% CALM
22/04/2021 06:20 17oC (62.6oF) 63% CALM
22/04/2021 05:50 16oC (60.8oF) 67% CALM
22/04/2021 05:20 12oC (53.6oF) 71%
S (1800)
2b (5kt)
22/04/2021 04:50 11oC (51.8oF) 76%
S (1800)
2b (5kt)
22/04/2021 04:20 10oC (50.0oF) 81%
S (1800)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours