ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/02/2019 07:50 10oC (50.0oF) 93%
NNE (0200)
4b (11kt)
17/02/2019 07:20 10oC (50.0oF) 100%
ENE (0600)
2b (5kt)
17/02/2019 06:50 10oC (50.0oF) 100%
ENE (0700)
3b (9kt)
17/02/2019 06:20 10oC (50.0oF) 93%
N (3600)
4b (13kt)
17/02/2019 05:50 10oC (50.0oF) 93%
N (0100)
4b (13kt)
17/02/2019 05:20 10oC (50.0oF) 87%
NE (0500)
3b (10kt)
17/02/2019 04:50 10oC (50.0oF) 87%
NNE (0300)
4b (12kt)
17/02/2019 04:20 10oC (50.0oF) 87%
N (0100)
3b (8kt)
17/02/2019 03:50 10oC (50.0oF) 87%
NE (0500)
3b (9kt)
17/02/2019 03:20 10oC (50.0oF) 87%
N (0100)
5b (17kt)
17/02/2019 02:50 10oC (50.0oF) 87%
NNE (0200)
4b (15kt)
17/02/2019 02:20 10oC (50.0oF) 87%
NE (0500)
4b (14kt)
17/02/2019 01:50 10oC (50.0oF) 87%
N (3600)
4b (12kt)
17/02/2019 01:20 10oC (50.0oF) 87%
N (3500)
4b (13kt)
17/02/2019 00:50 10oC (50.0oF) 87%
N (3600)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours