ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/10/2021 10:20 22oC (71.6oF) 64%
WNW (3000)
4b (15kt)
17/10/2021 09:50 22oC (71.6oF) 64%
NW (3100)
4b (14kt)
17/10/2021 09:20 23oC (73.4oF) 56%
NW (3100)
4b (15kt)
17/10/2021 08:50 23oC (73.4oF) 56%
NW (3100)
3b (10kt)
17/10/2021 08:20 23oC (73.4oF) 60%
WNW (3000)
3b (10kt)
17/10/2021 07:50 23oC (73.4oF) 60%
W (2800)
3b (8kt)
17/10/2021 07:20 21oC (69.8oF) 68%
W (2800)
2b (5kt)
17/10/2021 06:50 21oC (69.8oF) 68%
W (2700)
2b (6kt)
17/10/2021 06:20 18oC (64.4oF) 72%
WSW (2500)
1b (3kt)
17/10/2021 05:50 18oC (64.4oF) 72%
S (1700)
2b (5kt)
17/10/2021 05:20 17oC (62.6oF) 77%
S (1700)
3b (7kt)
17/10/2021 04:50 17oC (62.6oF) 67%
SSE (1600)
2b (6kt)
17/10/2021 04:20 18oC (64.4oF) 72%
S (1800)
2b (4kt)
17/10/2021 03:50 18oC (64.4oF) 72%
S (1700)
2b (6kt)
17/10/2021 03:20 18oC (64.4oF) 72%
SSW (2100)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours