ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kalamata (Kalamata) Longitute (Lon): 22.02 Latitute (Lat): 37.07 Altitute (Alt): 6m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/03/2021 12:20 13oC (55.4oF) 76% CALM
01/03/2021 11:50 13oC (55.4oF) 76% CALM
01/03/2021 11:20 13oC (55.4oF) 71% CALM
01/03/2021 10:50 13oC (55.4oF) 71% CALM
01/03/2021 10:20 13oC (55.4oF) 66% CALM
01/03/2021 09:50 12oC (53.6oF) 71% CALM
01/03/2021 09:20 13oC (55.4oF) 66% CALM
01/03/2021 08:50 12oC (53.6oF) 71% CALM
01/03/2021 08:20 12oC (53.6oF) 71% CALM
01/03/2021 07:50 12oC (53.6oF) 66%
N (3500)
2b (4kt)
01/03/2021 07:20 12oC (53.6oF) 66%
N (3600)
2b (4kt)
01/03/2021 06:50 11oC (51.8oF) 71%
NNW (3300)
2b (4kt)
01/03/2021 06:20 11oC (51.8oF) 71%
NNW (3400)
2b (4kt)
01/03/2021 05:50 11oC (51.8oF) 71%
N (3500)
2b (5kt)
01/03/2021 05:20 11oC (51.8oF) 71%
N (3500)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours