ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/01/2020 03:20 4oC (39.2oF) 86% CALM
18/01/2020 02:50 4oC (39.2oF) 86% CALM
18/01/2020 01:50 5oC (41.0oF) 86% CALM
18/01/2020 00:50 5oC (41.0oF) 86% CALM
17/01/2020 23:50 4oC (39.2oF) 93% CALM
17/01/2020 22:50 3oC (37.4oF) 93% CALM
17/01/2020 21:50 4oC (39.2oF) 86% CALM
17/01/2020 20:50 5oC (41.0oF) 80% CALM
17/01/2020 19:50 6oC (42.8oF) 80% CALM
17/01/2020 18:50 6oC (42.8oF) 75% CALM
17/01/2020 17:50 6oC (42.8oF) 80%
E (0900)
2b (5kt)
17/01/2020 17:20 6oC (42.8oF) 80%
E (0900)
2b (5kt)
17/01/2020 16:50 7oC (44.6oF) 81%
E (0800)
2b (5kt)
17/01/2020 16:20 7oC (44.6oF) 81%
E (1000)
2b (6kt)
17/01/2020 15:50 7oC (44.6oF) 81%
E (0900)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours