ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.417 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 73m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/09/2018 17:20 24oC (75.2oF) 52%
E (0900)
2b (5kt)
23/09/2018 16:50 25oC (77.0oF) 46%
E (0900)
2b (6kt)
23/09/2018 16:20 27oC (80.6oF) 36%
E (0900)
3b (7kt)
23/09/2018 15:50 28oC (82.4oF) 36%
E (0900)
3b (8kt)
23/09/2018 15:20 30oC (86.0oF) 30%
E (0800)
3b (8kt)
23/09/2018 14:50 30oC (86.0oF) 32%
E (0800)
3b (8kt)
23/09/2018 14:20 32oC (89.6oF) 28%
E (0800)
2b (6kt)
23/09/2018 13:50 32oC (89.6oF) 25%
E (0800)
2b (4kt)
23/09/2018 13:20 32oC (89.6oF) 23% CALM
23/09/2018 12:50 32oC (89.6oF) 21% CALM
23/09/2018 12:20 32oC (89.6oF) 23% CALM
23/09/2018 11:50 32oC (89.6oF) 26% CALM
23/09/2018 11:20 32oC (89.6oF) 26% CALM
23/09/2018 10:50 31oC (87.8oF) 28% CALM
23/09/2018 10:20 29oC (84.2oF) 32% CALM

Station Observations for the last 24 hours