ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.417 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 73m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/01/2018 10:50 10oC (50.0oF) 93% CALM
16/01/2018 10:20 10oC (50.0oF) 93% CALM
16/01/2018 09:50 9oC (48.2oF) 93% CALM
16/01/2018 09:20 8oC (46.4oF) 100% CALM
16/01/2018 08:50 7oC (44.6oF) 100% CALM
16/01/2018 08:44 6oC (42.8oF) 100% CALM
16/01/2018 08:20 5oC (41.0oF) 100% CALM
16/01/2018 08:15 5oC (41.0oF) 100% CALM
16/01/2018 07:50 5oC (41.0oF) 100% CALM
16/01/2018 07:34 4oC (39.2oF) 100% CALM
16/01/2018 07:20 4oC (39.2oF) 100% CALM
16/01/2018 06:59 4oC (39.2oF) 100% CALM
16/01/2018 06:50 3oC (37.4oF) 100% CALM
16/01/2018 06:20 3oC (37.4oF) 100% CALM
16/01/2018 05:50 3oC (37.4oF) 100% CALM