ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2021 09:20 4oC (39.2oF) 60% CALM
20/01/2021 08:50 2oC (35.6oF) 69% CALM
20/01/2021 08:20 1oC (33.8oF) 74% CALM
20/01/2021 07:50 0oC (32.0oF) 74% CALM
20/01/2021 07:20 -2oC (28.4oF) 58% CALM
20/01/2021 06:50 -4oC (24.8oF) 92% CALM
20/01/2021 06:20 -5oC (23.0oF) 85% CALM
20/01/2021 05:50 -6oC (21.2oF) 92% CALM
20/01/2021 05:20 -6oC (21.2oF) 92% CALM
20/01/2021 04:50 -6oC (21.2oF) 85% CALM
20/01/2021 04:20 -6oC (21.2oF) 92% CALM
20/01/2021 03:50 -5oC (23.0oF) 85% CALM
20/01/2021 03:20 -6oC (21.2oF) 92% CALM
20/01/2021 02:50 -5oC (23.0oF) 92% CALM
20/01/2021 01:50 -5oC (23.0oF) 92% CALM

Station Observations for the last 24 hours