ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/03/2019 08:50 15oC (59.0oF) 50% CALM
25/03/2019 08:20 15oC (59.0oF) 58% CALM
25/03/2019 07:50 13oC (55.4oF) 62% CALM
25/03/2019 07:20 12oC (53.6oF) 66% CALM
25/03/2019 06:50 11oC (51.8oF) 71% CALM
25/03/2019 06:20 8oC (46.4oF) 81% CALM
25/03/2019 05:50 5oC (41.0oF) 86% CALM
25/03/2019 05:20 3oC (37.4oF) 93% CALM
25/03/2019 04:50 3oC (37.4oF) 93% CALM
25/03/2019 04:20 2oC (35.6oF) 93% CALM
25/03/2019 03:50 4oC (39.2oF) 93% CALM
25/03/2019 03:20 3oC (37.4oF) 93% CALM
25/03/2019 02:50 3oC (37.4oF) 93%
SSW (2000)
2b (4kt)
25/03/2019 01:50 5oC (41.0oF) 93% CALM
25/03/2019 00:50 6oC (42.8oF) 80% CALM

Station Observations for the last 24 hours