ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/04/2021 09:50 20oC (68.0oF) 39% CALM
22/04/2021 09:20 19oC (66.2oF) 39% CALM
22/04/2021 08:50 18oC (64.4oF) 41% CALM
22/04/2021 08:20 18oC (64.4oF) 51% CALM
22/04/2021 07:50 16oC (60.8oF) 54% CALM
22/04/2021 07:20 15oC (59.0oF) 54% CALM
22/04/2021 06:50 13oC (55.4oF) 66% CALM
22/04/2021 06:20 12oC (53.6oF) 71% CALM
22/04/2021 05:50 10oC (50.0oF) 81% CALM
22/04/2021 05:20 8oC (46.4oF) 87% CALM
22/04/2021 04:50 4oC (39.2oF) 93% CALM
22/04/2021 04:20 4oC (39.2oF) 93% CALM
22/04/2021 03:50 2oC (35.6oF) 93% CALM
22/04/2021 03:20 4oC (39.2oF) 93% CALM
22/04/2021 02:50 2oC (35.6oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours