ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/10/2020 23:50 11oC (51.8oF) 81% CALM
23/10/2020 22:50 10oC (50.0oF) 81% CALM
23/10/2020 21:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
23/10/2020 20:50 12oC (53.6oF) 76% CALM
23/10/2020 19:50 12oC (53.6oF) 71%
S (1700)
2b (4kt)
23/10/2020 18:50 15oC (59.0oF) 67% CALM
23/10/2020 17:50 18oC (64.4oF) 59% CALM
23/10/2020 17:20 18oC (64.4oF) 51% CALM
23/10/2020 16:50 18oC (64.4oF) 51% CALM
23/10/2020 16:20 19oC (66.2oF) 51% CALM
23/10/2020 15:50 22oC (71.6oF) 40% CALM
23/10/2020 15:20 22oC (71.6oF) 42% CALM
23/10/2020 14:50 25oC (77.0oF) 35% CALM
23/10/2020 14:20 26oC (78.8oF) 31% CALM
23/10/2020 13:50 26oC (78.8oF) 31% CALM

Station Observations for the last 24 hours