ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.417 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 73m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/03/2018 14:50 10oC (50.0oF) 81%
E (0900)
4b (16kt)
22/03/2018 14:20 11oC (51.8oF) 76%
E (0900)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
22/03/2018 13:50 11oC (51.8oF) 76%
E (0800)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
22/03/2018 13:20 11oC (51.8oF) 76%
E (0800)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
22/03/2018 12:50 11oC (51.8oF) 76%
E (0800)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
22/03/2018 12:20 11oC (51.8oF) 76%
E (0800)
5b GUSTS 7b (18ktG33kt)
22/03/2018 11:50 11oC (51.8oF) 81%
E (0800)
5b GUSTS 7b (20ktG32kt)
22/03/2018 11:20 11oC (51.8oF) 81%
E (0800)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
22/03/2018 10:50 12oC (53.6oF) 76%
E (0900)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
22/03/2018 10:20 12oC (53.6oF) 81%
E (0900)
4b (14kt)
22/03/2018 09:50 11oC (51.8oF) 81%
E (1000)
4b (15kt)
22/03/2018 09:20 12oC (53.6oF) 81%
E (0900)
3b (8kt)
22/03/2018 08:50 12oC (53.6oF) 76%
ENE (0600)
3b (8kt)
22/03/2018 08:20 13oC (55.4oF) 71%
ENE (0700)
3b (8kt)
22/03/2018 07:50 12oC (53.6oF) 76%
ENE (0700)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours