ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/01/2020 20:50 8oC (46.4oF) 65%
W (2600)
2b (5kt)
18/01/2020 19:50 7oC (44.6oF) 70%
W (2600)
2b (4kt)
18/01/2020 18:50 7oC (44.6oF) 70%
WSW (2400)
2b (4kt)
18/01/2020 17:50 7oC (44.6oF) 70%
NW (3200)
2b (4kt)
18/01/2020 17:20 8oC (46.4oF) 65%
NW (3200)
2b (4kt)
18/01/2020 16:50 8oC (46.4oF) 70%
NNW (3300)
2b (4kt)
18/01/2020 16:20 8oC (46.4oF) 70%
NNW (3300)
2b (4kt)
18/01/2020 15:50 8oC (46.4oF) 70%
NW (3200)
2b (4kt)
18/01/2020 15:20 9oC (48.2oF) 65%
NNW (3400)
2b (4kt)
18/01/2020 14:50 9oC (48.2oF) 65%
NNW (3400)
2b (4kt)
18/01/2020 14:20 9oC (48.2oF) 65%
NNW (3400)
2b (4kt)
18/01/2020 13:50 9oC (48.2oF) 65%
N (3500)
2b (4kt)
18/01/2020 13:20 9oC (48.2oF) 65%
N (3500)
2b (4kt)
18/01/2020 12:50 9oC (48.2oF) 65%
NNW (3400)
2b (4kt)
18/01/2020 12:20 9oC (48.2oF) 65%
N (3500)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours