ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/04/2020 06:20 13oC (55.4oF) 35%
NNE (0300)
4b (11kt)
08/04/2020 05:50 12oC (53.6oF) 40%
NNE (0200)
2b (6kt)
08/04/2020 05:20 11oC (51.8oF) 43%
NNE (0200)
2b (5kt)
08/04/2020 04:50 8oC (46.4oF) 52%
NNW (3400)
2b (6kt)
08/04/2020 04:20 5oC (41.0oF) 65%
N (3500)
2b (5kt)
08/04/2020 03:50 6oC (42.8oF) 60%
NNW (3300)
2b (6kt)
08/04/2020 03:20 6oC (42.8oF) 60%
W (2800)
2b (5kt)
08/04/2020 02:50 5oC (41.0oF) 65%
W (2700)
2b (5kt)
08/04/2020 01:50 4oC (39.2oF) 75%
W (2700)
2b (5kt)
08/04/2020 00:50 4oC (39.2oF) 75%
W (2600)
2b (5kt)
07/04/2020 23:50 4oC (39.2oF) 80%
WSW (2400)
2b (5kt)
07/04/2020 22:50 5oC (41.0oF) 80%
WNW (3000)
2b (6kt)
07/04/2020 21:50 5oC (41.0oF) 80%
SSW (2000)
2b (6kt)
07/04/2020 20:50 6oC (42.8oF) 75%
W (2800)
2b (6kt)
07/04/2020 19:50 5oC (41.0oF) 80%
W (2800)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours