ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.8 Latitute (Lat): 39.217 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2018 16:50 24oC (75.2oF) 60%
E (0900)
2b (4kt)
22/09/2018 16:20 25oC (77.0oF) 60%
E (0900)
2b (5kt)
22/09/2018 15:50 27oC (80.6oF) 50%
E (0900)
2b (6kt)
22/09/2018 15:20 27oC (80.6oF) 44%
E (0800)
3b (7kt)
22/09/2018 14:50 28oC (82.4oF) 36%
E (0900)
3b (8kt)
22/09/2018 14:20 28oC (82.4oF) 36%
E (0900)
3b (8kt)
22/09/2018 13:50 29oC (84.2oF) 36%
E (0900)
3b (9kt)
22/09/2018 13:20 29oC (84.2oF) 34%
E (0900)
3b (9kt)
22/09/2018 12:50 29oC (84.2oF) 34%
E (0900)
3b (9kt)
22/09/2018 12:20 29oC (84.2oF) 36%
E (0900)
3b (9kt)
22/09/2018 11:50 29oC (84.2oF) 36%
E (0900)
3b (7kt)
22/09/2018 11:20 29oC (84.2oF) 36%
E (0900)
2b (6kt)
22/09/2018 10:50 28oC (82.4oF) 38%
E (0900)
2b (6kt)
22/09/2018 10:20 28oC (82.4oF) 38%
E (0900)
2b (6kt)
22/09/2018 09:50 27oC (80.6oF) 44%
E (0800)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours