ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/11/2019 21:50 15oC (59.0oF) 93%
SSE (1600)
2b (5kt)
21/11/2019 20:50 16oC (60.8oF) 100%
E (0800)
3b (7kt)
21/11/2019 19:50 15oC (59.0oF) 100%
E (1000)
2b (6kt)
21/11/2019 18:50 15oC (59.0oF) 100%
SE (1300)
2b (4kt)
21/11/2019 17:50 17oC (62.6oF) 87% CALM
21/11/2019 17:20 17oC (62.6oF) 93% CALM
21/11/2019 16:50 17oC (62.6oF) 93% CALM
21/11/2019 16:20 17oC (62.6oF) 87%
NW (3200)
2b (4kt)
21/11/2019 15:50 17oC (62.6oF) 87%
NW (3200)
2b (4kt)
21/11/2019 15:20 17oC (62.6oF) 87%
NNW (3300)
2b (4kt)
21/11/2019 14:50 18oC (64.4oF) 82%
NW (3200)
2b (4kt)
21/11/2019 14:20 18oC (64.4oF) 82%
NNW (3300)
2b (5kt)
21/11/2019 13:50 18oC (64.4oF) 82% CALM
21/11/2019 13:20 19oC (66.2oF) 77% CALM
21/11/2019 12:50 19oC (66.2oF) 77% CALM

Station Observations for the last 24 hours