ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.8 Latitute (Lat): 39.217 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/04/2018 14:50 27oC (80.6oF) 31%
E (1000)
3b (9kt)
26/04/2018 14:20 27oC (80.6oF) 31%
E (1000)
3b (10kt)
26/04/2018 13:50 27oC (80.6oF) 29%
E (0900)
3b (9kt)
26/04/2018 13:20 26oC (78.8oF) 35%
E (0800)
3b (9kt)
26/04/2018 12:20 26oC (78.8oF) 31%
ENE (0700)
3b (9kt)
26/04/2018 11:50 26oC (78.8oF) 31%
ENE (0700)
3b (9kt)
26/04/2018 11:20 26oC (78.8oF) 33%
E (0800)
3b (9kt)
26/04/2018 10:50 25oC (77.0oF) 35%
E (0800)
3b (9kt)
26/04/2018 10:20 26oC (78.8oF) 29%
ENE (0700)
3b (8kt)
26/04/2018 09:50 24oC (75.2oF) 37%
E (0800)
3b (7kt)
26/04/2018 08:50 23oC (73.4oF) 46%
ENE (0700)
2b (6kt)
26/04/2018 08:20 22oC (71.6oF) 49%
E (0900)
3b (7kt)
26/04/2018 07:50 22oC (71.6oF) 49%
ENE (0600)
3b (7kt)
26/04/2018 07:20 23oC (73.4oF) 52%
ENE (0700)
2b (6kt)
26/04/2018 06:50 22oC (71.6oF) 49% CALM

Station Observations for the last 24 hours