ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2021 10:50 11oC (51.8oF) 34% CALM
20/01/2021 10:20 11oC (51.8oF) 34% CALM
20/01/2021 09:50 10oC (50.0oF) 36%
S (1800)
2b (4kt)
20/01/2021 09:20 9oC (48.2oF) 39%
S (1900)
2b (4kt)
20/01/2021 08:50 7oC (44.6oF) 42% CALM
20/01/2021 08:20 6oC (42.8oF) 45% CALM
20/01/2021 07:50 5oC (41.0oF) 52%
WSW (2400)
2b (5kt)
20/01/2021 07:20 2oC (35.6oF) 59%
WSW (2500)
2b (5kt)
20/01/2021 06:50 1oC (33.8oF) 64%
W (2600)
2b (6kt)
20/01/2021 06:20 -1oC (30.2oF) 68%
W (2700)
2b (6kt)
20/01/2021 05:50 -2oC (28.4oF) 74%
W (2700)
2b (6kt)
20/01/2021 05:20 -4oC (24.8oF) 79% CALM
20/01/2021 04:50 -3oC (26.6oF) 73%
WSW (2500)
2b (5kt)
20/01/2021 04:20 -2oC (28.4oF) 74%
W (2800)
2b (5kt)
20/01/2021 03:50 -1oC (30.2oF) 68%
W (2800)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours