ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.8 Latitute (Lat): 39.217 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/11/2018 03:20 7oC (44.6oF) 87%
WNW (2900)
2b (5kt)
19/11/2018 02:50 7oC (44.6oF) 87%
WNW (2900)
2b (5kt)
19/11/2018 01:50 8oC (46.4oF) 87%
WNW (3000)
2b (5kt)
19/11/2018 00:50 7oC (44.6oF) 87%
WNW (3000)
2b (5kt)
18/11/2018 23:50 7oC (44.6oF) 87%
WNW (3000)
2b (4kt)
18/11/2018 22:50 7oC (44.6oF) 87%
WNW (2900)
2b (4kt)
18/11/2018 21:50 7oC (44.6oF) 87%
WNW (3000)
2b (6kt)
18/11/2018 20:50 7oC (44.6oF) 87%
WNW (3000)
2b (5kt)
18/11/2018 19:50 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
2b (5kt)
18/11/2018 18:50 7oC (44.6oF) 87%
WNW (3000)
2b (6kt)
18/11/2018 17:50 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
3b (8kt)
18/11/2018 17:20 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
3b (8kt)
18/11/2018 16:50 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
3b (8kt)
18/11/2018 16:20 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
3b (10kt)
18/11/2018 15:50 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours