ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/10/2020 23:50 12oC (53.6oF) 76% CALM
23/10/2020 22:50 12oC (53.6oF) 76%
W (2800)
2b (4kt)
23/10/2020 20:50 13oC (55.4oF) 76% CALM
23/10/2020 19:50 13oC (55.4oF) 76% CALM
23/10/2020 18:50 14oC (57.2oF) 76% CALM
23/10/2020 17:50 15oC (59.0oF) 76%
W (2700)
2b (4kt)
23/10/2020 17:20 15oC (59.0oF) 76%
W (2800)
2b (4kt)
23/10/2020 16:50 17oC (62.6oF) 72%
NW (3100)
2b (4kt)
23/10/2020 16:20 19oC (66.2oF) 67%
NNW (3300)
1b (3kt)
23/10/2020 15:50 20oC (68.0oF) 63%
NNE (0300)
1b (3kt)
23/10/2020 15:20 21oC (69.8oF) 55%
NNE (0200)
2b (4kt)
23/10/2020 14:20 23oC (73.4oF) 46%
ENE (0600)
2b (4kt)
23/10/2020 13:50 24oC (75.2oF) 40%
E (0900)
2b (5kt)
23/10/2020 13:20 24oC (75.2oF) 37%
E (0900)
2b (4kt)
23/10/2020 12:50 24oC (75.2oF) 40%
E (0900)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours