ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.8 Latitute (Lat): 39.217 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/01/2018 22:50 5oC (41.0oF) 75%
W (2800)
3b (7kt)
23/01/2018 21:50 5oC (41.0oF) 80%
WSW (2500)
2b (5kt)
23/01/2018 20:50 5oC (41.0oF) 75%
WNW (3000)
2b (5kt)
23/01/2018 19:50 5oC (41.0oF) 75% CALM
23/01/2018 18:50 5oC (41.0oF) 80%
WNW (2900)
2b (4kt)
23/01/2018 17:50 5oC (41.0oF) 80%
SW (2300)
2b (5kt)
23/01/2018 17:20 6oC (42.8oF) 70% CALM
23/01/2018 16:50 6oC (42.8oF) 70% CALM
23/01/2018 16:20 7oC (44.6oF) 65% CALM
23/01/2018 15:50 7oC (44.6oF) 65% CALM
23/01/2018 15:20 8oC (46.4oF) 56%
E (0800)
2b (5kt)
23/01/2018 14:50 8oC (46.4oF) 56%
E (0800)
2b (6kt)
23/01/2018 14:20 9oC (48.2oF) 49%
ENE (0700)
2b (4kt)
23/01/2018 13:50 11oC (51.8oF) 43% CALM
23/01/2018 13:20 10oC (50.0oF) 42%
W (2700)
2b (5kt)