ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2019 10:50 27oC (80.6oF) 31%
E (1000)
4b (12kt)
21/05/2019 10:20 27oC (80.6oF) 29%
E (1000)
4b (11kt)
21/05/2019 09:50 27oC (80.6oF) 29%
E (1000)
3b (10kt)
21/05/2019 09:20 27oC (80.6oF) 29%
E (1000)
3b (10kt)
21/05/2019 08:50 26oC (78.8oF) 31%
E (1000)
3b (7kt)
21/05/2019 08:20 26oC (78.8oF) 31%
E (0800)
2b (6kt)
21/05/2019 07:50 25oC (77.0oF) 33%
E (0800)
1b (3kt)
21/05/2019 07:20 25oC (77.0oF) 29% CALM
21/05/2019 06:50 22oC (71.6oF) 37% CALM
21/05/2019 06:20 21oC (69.8oF) 45% CALM
21/05/2019 05:50 20oC (68.0oF) 45%
SW (2300)
2b (4kt)
21/05/2019 05:20 20oC (68.0oF) 42%
SSW (2100)
2b (4kt)
21/05/2019 04:50 19oC (66.2oF) 48% CALM
21/05/2019 04:20 17oC (62.6oF) 55%
W (2600)
2b (4kt)
21/05/2019 03:50 17oC (62.6oF) 51%
WNW (2900)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours