ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/09/2019 01:50 19oC (66.2oF) 93%
WNW (2900)
2b (4kt)
19/09/2019 23:50 19oC (66.2oF) 100%
W (2800)
2b (4kt)
19/09/2019 22:50 19oC (66.2oF) 100% CALM
19/09/2019 21:50 19oC (66.2oF) 100%
W (2600)
2b (4kt)
19/09/2019 20:50 20oC (68.0oF) 100%
WNW (2900)
2b (4kt)
19/09/2019 19:50 21oC (69.8oF) 100%
W (2800)
2b (4kt)
19/09/2019 18:50 21oC (69.8oF) 100%
SE (1400)
2b (5kt)
19/09/2019 17:50 24oC (75.2oF) 73%
SE (1300)
2b (6kt)
19/09/2019 17:20 24oC (75.2oF) 73%
ESE (1100)
3b (8kt)
19/09/2019 16:50 24oC (75.2oF) 73%
ESE (1100)
3b (10kt)
19/09/2019 16:20 24oC (75.2oF) 68%
E (1000)
4b (11kt)
19/09/2019 15:50 25oC (77.0oF) 64%
E (1000)
4b (13kt)
19/09/2019 15:20 26oC (78.8oF) 57%
E (1000)
4b (16kt)
19/09/2019 14:50 25oC (77.0oF) 60%
E (0800)
5b (17kt)
19/09/2019 14:20 26oC (78.8oF) 60%
E (1000)
5b (18kt)

Station Observations for the last 24 hours