ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/07/2020 22:50 19oC (66.2oF) 63% CALM
14/07/2020 21:50 19oC (66.2oF) 63% CALM
14/07/2020 20:50 20oC (68.0oF) 63% CALM
14/07/2020 19:50 21oC (69.8oF) 55%
SSE (1500)
2b (4kt)
14/07/2020 17:50 24oC (75.2oF) 43%
SE (1400)
3b (7kt)
14/07/2020 17:20 24oC (75.2oF) 46%
SE (1300)
3b (7kt)
14/07/2020 16:50 25oC (77.0oF) 43%
ESE (1200)
3b (10kt)
14/07/2020 15:50 26oC (78.8oF) 46%
ESE (1100)
4b (13kt)
14/07/2020 15:20 26oC (78.8oF) 46%
ESE (1100)
4b (14kt)
14/07/2020 14:50 26oC (78.8oF) 46%
ESE (1100)
4b (12kt)
14/07/2020 14:20 27oC (80.6oF) 44%
ESE (1100)
4b (13kt)
14/07/2020 13:50 27oC (80.6oF) 38%
ESE (1100)
4b (12kt)
14/07/2020 13:20 27oC (80.6oF) 38%
ESE (1100)
4b (13kt)
14/07/2020 12:50 26oC (78.8oF) 41%
ESE (1100)
4b (12kt)
14/07/2020 12:20 26oC (78.8oF) 43%
ESE (1100)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours