ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/04/2021 11:20 20oC (68.0oF) 32%
ENE (0600)
3b (9kt)
22/04/2021 10:50 20oC (68.0oF) 36%
E (0900)
3b (8kt)
22/04/2021 10:20 20oC (68.0oF) 36%
E (0800)
2b (6kt)
22/04/2021 09:50 18oC (64.4oF) 44%
ENE (0700)
3b (7kt)
22/04/2021 09:20 18oC (64.4oF) 51%
E (0800)
3b (8kt)
22/04/2021 08:50 18oC (64.4oF) 51%
ENE (0700)
3b (8kt)
22/04/2021 08:20 18oC (64.4oF) 48%
E (1000)
3b (7kt)
22/04/2021 07:50 18oC (64.4oF) 41%
ENE (0700)
3b (7kt)
22/04/2021 06:50 18oC (64.4oF) 44%
SE (1400)
1b (3kt)
22/04/2021 06:20 16oC (60.8oF) 51%
SSW (2000)
2b (5kt)
22/04/2021 05:50 14oC (57.2oF) 54%
W (2600)
2b (4kt)
22/04/2021 05:20 12oC (53.6oF) 61%
W (2600)
2b (4kt)
22/04/2021 04:50 10oC (50.0oF) 66%
W (2600)
2b (4kt)
22/04/2021 04:20 8oC (46.4oF) 70%
WSW (2400)
2b (5kt)
22/04/2021 03:50 7oC (44.6oF) 75%
SW (2200)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours