ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/02/2019 17:20 3oC (37.4oF) 86%
NNE (0300)
3b (8kt)
23/02/2019 16:50 3oC (37.4oF) 86%
NW (3100)
2b (6kt)
23/02/2019 16:20 4oC (39.2oF) 80%
E (1000)
4b (16kt)
23/02/2019 15:50 4oC (39.2oF) 80%
E (1000)
5b (19kt)
23/02/2019 15:20 4oC (39.2oF) 86%
ESE (1200)
3b (9kt)
23/02/2019 14:50 3oC (37.4oF) 93%
W (2600)
2b (5kt)
23/02/2019 14:20 3oC (37.4oF) 93%
WNW (2900)
3b (7kt)
23/02/2019 13:50 4oC (39.2oF) 86%
WNW (2900)
3b (7kt)
23/02/2019 13:20 5oC (41.0oF) 75%
E (1000)
3b (10kt)
23/02/2019 12:50 5oC (41.0oF) 80%
E (1000)
4b (13kt)
23/02/2019 12:20 5oC (41.0oF) 80%
E (1000)
4b (12kt)
23/02/2019 11:50 5oC (41.0oF) 80%
E (1000)
4b (14kt)
23/02/2019 11:20 5oC (41.0oF) 80%
E (1000)
4b (13kt)
23/02/2019 10:50 5oC (41.0oF) 80%
W (2600)
2b (4kt)
23/02/2019 10:20 5oC (41.0oF) 80%
W (2600)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours