ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Skiathos (Skiathos) Longitute (Lon): 23.502 Latitute (Lat): 39.175 Altitute (Alt): 2m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/09/2019 03:50 15oC (59.0oF) 67% CALM
22/09/2019 18:50 18oC (64.4oF) 63% CALM
22/09/2019 17:50 19oC (66.2oF) 63% CALM
22/09/2019 16:50 20oC (68.0oF) 59% CALM
22/09/2019 15:50 21oC (69.8oF) 52% CALM
22/09/2019 14:50 21oC (69.8oF) 52%
ENE (0600)
2b (4kt)
22/09/2019 13:50 22oC (71.6oF) 49%
NNE (0300)
2b (4kt)
22/09/2019 12:50 22oC (71.6oF) 49%
ENE (0600)
2b (6kt)
22/09/2019 11:50 22oC (71.6oF) 49%
NNE (0300)
2b (5kt)
22/09/2019 10:50 22oC (71.6oF) 52%
NE (0400)
2b (6kt)
22/09/2019 09:50 22oC (71.6oF) 52%
NNE (0200)
2b (6kt)
22/09/2019 08:50 21oC (69.8oF) 55%
ENE (0600)
2b (6kt)
22/09/2019 07:50 21oC (69.8oF) 55%
NE (0400)
3b (7kt)
22/09/2019 06:50 21oC (69.8oF) 55%
ENE (0600)
3b (7kt)
22/09/2019 05:50 20oC (68.0oF) 55%
ENE (0700)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours