ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Skiathos (Skiathos) Longitute (Lon): 23.502 Latitute (Lat): 39.175 Altitute (Alt): 2m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/01/2020 13:50 10oC (50.0oF) 66%
NNE (0200)
3b (8kt)
18/01/2020 12:50 10oC (50.0oF) 66%
NNE (0200)
3b (8kt)
18/01/2020 11:50 10oC (50.0oF) 61%
NNE (0300)
3b (8kt)
18/01/2020 10:50 10oC (50.0oF) 61%
NNE (0200)
2b (6kt)
18/01/2020 09:50 10oC (50.0oF) 61%
N (0100)
3b (8kt)
18/01/2020 08:50 10oC (50.0oF) 61%
NNE (0200)
3b (8kt)
18/01/2020 07:50 10oC (50.0oF) 61%
N (0100)
3b (8kt)
17/01/2020 15:50 10oC (50.0oF) 61%
NNE (0200)
3b (7kt)
17/01/2020 14:50 10oC (50.0oF) 66%
NNE (0200)
3b (8kt)
17/01/2020 13:50 11oC (51.8oF) 57%
NNE (0200)
4b (12kt)
17/01/2020 12:50 11oC (51.8oF) 61%
NNE (0300)
4b (13kt)
17/01/2020 11:50 10oC (50.0oF) 66%
NNE (0300)
4b (12kt)
17/01/2020 11:20 10oC (50.0oF) 61%
NNE (0300)
4b (12kt)
17/01/2020 10:50 10oC (50.0oF) 61%
NNE (0300)
4b (12kt)
17/01/2020 09:50 9oC (48.2oF) 61%
NNE (0300)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours