ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.945 Latitute (Lat): 37.934 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/06/2018 21:50 26oC (78.8oF) 41%
N (0100)
3b (7kt)
19/06/2018 21:20 26oC (78.8oF) 41%
N (3600)
3b (8kt)
19/06/2018 20:50 26oC (78.8oF) 41%
N (3600)
3b (10kt)
19/06/2018 20:20 26oC (78.8oF) 41%
N (3500)
3b (7kt)
19/06/2018 19:50 25oC (77.0oF) 46%
N (3500)
3b (7kt)
19/06/2018 19:20 26oC (78.8oF) 41%
N (3500)
2b (5kt)
19/06/2018 18:50 26oC (78.8oF) 41%
N (3500)
2b (4kt)
19/06/2018 18:20 26oC (78.8oF) 41%
NNW (3400)
2b (4kt)
19/06/2018 17:50 26oC (78.8oF) 41%
N (3600)
3b (7kt)
19/06/2018 17:20 27oC (80.6oF) 38%
N (3600)
4b (11kt)
19/06/2018 16:50 27oC (80.6oF) 36%
NNE (0200)
4b (16kt)
19/06/2018 16:20 27oC (80.6oF) 36%
NNE (0200)
4b (14kt)
19/06/2018 15:50 28oC (82.4oF) 36%
NNE (0200)
4b (14kt)
19/06/2018 15:20 28oC (82.4oF) 31%
N (0100)
4b (13kt)
19/06/2018 14:50 28oC (82.4oF) 31%
N (0100)
4b (16kt)

Station Observations for the last 24 hours