ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/12/2019 00:20 7oC (44.6oF) 100%
WNW (2900)
1b (2kt)
12/12/2019 23:50 7oC (44.6oF) 100% CALM
12/12/2019 23:20 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
12/12/2019 22:50 6oC (42.8oF) 100%
W (2600)
2b (4kt)
12/12/2019 22:20 6oC (42.8oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
12/12/2019 21:50 8oC (46.4oF) 100%
NW (3100)
1b (1kt)
12/12/2019 21:20 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
12/12/2019 20:50 8oC (46.4oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
12/12/2019 20:20 9oC (48.2oF) 87%
WSW (2400)
1b (1kt)
12/12/2019 19:50 9oC (48.2oF) 87%
WSW (2400)
1b (2kt)
12/12/2019 19:20 9oC (48.2oF) 87% CALM
12/12/2019 18:50 9oC (48.2oF) 87%
W (2600)
1b (3kt)
12/12/2019 18:20 9oC (48.2oF) 87%
W (2600)
2b (4kt)
12/12/2019 17:50 10oC (50.0oF) 81% CALM
12/12/2019 17:20 9oC (48.2oF) 87%
SW (2200)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours