ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/09/2020 07:50 26oC (78.8oF) 57% VARIABLE 1b (2kt)
24/09/2020 07:20 25oC (77.0oF) 60%
SSE (1500)
1b (2kt)
24/09/2020 06:50 25oC (77.0oF) 60% CALM
24/09/2020 06:20 24oC (75.2oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
24/09/2020 05:50 22oC (71.6oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
24/09/2020 05:20 21oC (69.8oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
24/09/2020 04:50 21oC (69.8oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
24/09/2020 04:20 21oC (69.8oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
24/09/2020 03:50 21oC (69.8oF) 82%
NW (3200)
1b (2kt)
24/09/2020 03:20 21oC (69.8oF) 88%
S (1900)
2b (4kt)
24/09/2020 02:50 21oC (69.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
24/09/2020 02:20 21oC (69.8oF) 88% VARIABLE 1b (2kt)
24/09/2020 01:50 22oC (71.6oF) 88% VARIABLE 1b (2kt)
24/09/2020 01:20 21oC (69.8oF) 82%
SW (2200)
1b (2kt)
24/09/2020 00:50 21oC (69.8oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours