ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/08/2019 08:50 31oC (87.8oF) 37%
N (0100)
5b (18kt)
22/08/2019 08:20 31oC (87.8oF) 34%
NNE (0200)
5b (19kt)
22/08/2019 07:50 31oC (87.8oF) 32%
NNE (0200)
5b (18kt)
22/08/2019 07:20 31oC (87.8oF) 32%
N (0100)
4b (16kt)
22/08/2019 06:50 31oC (87.8oF) 32%
N (0100)
4b (15kt)
22/08/2019 06:20 30oC (86.0oF) 32%
N (0100)
4b (13kt)
22/08/2019 05:50 30oC (86.0oF) 34%
N (3600)
3b (8kt)
22/08/2019 05:20 29oC (84.2oF) 36%
N (3600)
3b (8kt)
22/08/2019 04:50 28oC (82.4oF) 41%
N (3500)
2b (5kt)
22/08/2019 04:20 27oC (80.6oF) 44%
NNW (3400)
2b (4kt)
22/08/2019 03:50 27oC (80.6oF) 44%
N (3600)
3b (7kt)
22/08/2019 03:20 27oC (80.6oF) 44%
NE (0400)
4b (13kt)
22/08/2019 02:20 26oC (78.8oF) 46%
NNE (0300)
3b (8kt)
22/08/2019 01:50 26oC (78.8oF) 46%
NW (3200)
2b (5kt)
22/08/2019 01:20 27oC (80.6oF) 44%
NNW (3300)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours