ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.945 Latitute (Lat): 37.934 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/09/2018 17:20 24oC (75.2oF) 52% VARIABLE 1b (2kt)
23/09/2018 16:50 24oC (75.2oF) 52%
NE (0400)
2b (4kt)
23/09/2018 16:20 25oC (77.0oF) 46%
NNE (0300)
2b (6kt)
23/09/2018 15:50 26oC (78.8oF) 43%
NE (0400)
4b (11kt)
23/09/2018 15:20 27oC (80.6oF) 41%
NE (0400)
4b (11kt)
23/09/2018 14:50 28oC (82.4oF) 36%
NNE (0300)
4b (15kt)
23/09/2018 14:20 28oC (82.4oF) 34%
ENE (0700)
4b (12kt)
23/09/2018 13:50 29oC (84.2oF) 32%
ENE (0600)
4b (14kt)
23/09/2018 13:20 29oC (84.2oF) 34%
ENE (0700)
4b (13kt)
23/09/2018 12:50 29oC (84.2oF) 34%
ENE (0600)
4b (14kt)
23/09/2018 12:20 29oC (84.2oF) 36%
ENE (0700)
4b (14kt)
23/09/2018 11:50 30oC (86.0oF) 28%
ENE (0600)
4b (15kt)
23/09/2018 11:20 29oC (84.2oF) 32%
NE (0400)
4b (13kt)
23/09/2018 10:50 29oC (84.2oF) 32%
NE (0400)
4b (13kt)
23/09/2018 10:20 29oC (84.2oF) 32%
NNE (0300)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours