ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/05/2020 07:20 19oC (66.2oF) 59%
NNE (0200)
4b (11kt)
26/05/2020 06:50 18oC (64.4oF) 63%
NNE (0200)
3b (10kt)
26/05/2020 06:20 18oC (64.4oF) 63%
NNE (0300)
3b (10kt)
26/05/2020 05:50 18oC (64.4oF) 63%
NNE (0300)
3b (8kt)
26/05/2020 05:20 17oC (62.6oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)
26/05/2020 04:50 16oC (60.8oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
26/05/2020 04:20 16oC (60.8oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
26/05/2020 03:50 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
26/05/2020 03:20 16oC (60.8oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
26/05/2020 02:50 16oC (60.8oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
26/05/2020 02:20 15oC (59.0oF) 87% CALM
26/05/2020 01:50 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
26/05/2020 01:20 15oC (59.0oF) 87%
NE (0500)
2b (4kt)
26/05/2020 00:20 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
25/05/2020 23:50 15oC (59.0oF) 87%
SE (1400)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours