ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/02/2020 13:20 17oC (62.6oF) 63%
SSW (2100)
4b (13kt)
26/02/2020 12:50 17oC (62.6oF) 63%
SSW (2000)
4b (16kt)
26/02/2020 12:20 17oC (62.6oF) 55%
S (1900)
4b (14kt)
26/02/2020 11:50 18oC (64.4oF) 48%
S (1900)
4b (14kt)
26/02/2020 11:20 18oC (64.4oF) 44%
S (1900)
4b (14kt)
26/02/2020 10:50 18oC (64.4oF) 48%
SSW (2000)
4b (14kt)
26/02/2020 10:20 18oC (64.4oF) 44%
SSW (2000)
4b (13kt)
26/02/2020 09:50 17oC (62.6oF) 55%
S (1800)
4b (11kt)
26/02/2020 09:20 17oC (62.6oF) 63%
S (1900)
4b (12kt)
26/02/2020 08:50 16oC (60.8oF) 67%
SSW (2100)
4b (14kt)
26/02/2020 08:20 16oC (60.8oF) 67%
SSW (2000)
4b (13kt)
26/02/2020 07:50 15oC (59.0oF) 76%
SSW (2100)
4b (12kt)
26/02/2020 07:20 15oC (59.0oF) 71%
SSW (2000)
3b (9kt)
26/02/2020 06:50 13oC (55.4oF) 71%
W (2700)
2b (4kt)
26/02/2020 06:20 12oC (53.6oF) 76%
S (1800)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours