ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/10/2019 09:50 24oC (75.2oF) 60%
S (1700)
2b (5kt)
18/10/2019 09:20 24oC (75.2oF) 60% VARIABLE 1b (1kt)
18/10/2019 08:50 23oC (73.4oF) 64% VARIABLE 1b (1kt)
18/10/2019 08:20 23oC (73.4oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
18/10/2019 07:50 22oC (71.6oF) 68% VARIABLE 1b (1kt)
18/10/2019 07:20 21oC (69.8oF) 72% VARIABLE 1b (1kt)
18/10/2019 06:50 20oC (68.0oF) 77% CALM
18/10/2019 06:20 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
18/10/2019 05:50 17oC (62.6oF) 82%
W (2700)
1b (2kt)
18/10/2019 05:20 16oC (60.8oF) 87%
WNW (2900)
1b (1kt)
18/10/2019 04:50 15oC (59.0oF) 87%
WSW (2500)
1b (2kt)
18/10/2019 04:20 16oC (60.8oF) 82%
WSW (2400)
1b (2kt)
18/10/2019 03:50 16oC (60.8oF) 87%
WNW (3000)
1b (1kt)
18/10/2019 03:20 14oC (57.2oF) 93% CALM
18/10/2019 02:50 13oC (55.4oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours