ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/04/2019 21:50 8oC (46.4oF) 81%
NW (3100)
1b (3kt)
21/04/2019 21:20 7oC (44.6oF) 81%
WNW (3000)
1b (3kt)
21/04/2019 20:50 8oC (46.4oF) 81%
WNW (2900)
2b (4kt)
21/04/2019 20:20 8oC (46.4oF) 81%
W (2800)
1b (3kt)
21/04/2019 19:20 11oC (51.8oF) 61%
WSW (2500)
1b (2kt)
21/04/2019 18:50 11oC (51.8oF) 61%
W (2600)
1b (2kt)
21/04/2019 18:20 11oC (51.8oF) 61%
W (2700)
1b (2kt)
21/04/2019 17:50 11oC (51.8oF) 61%
N (3500)
1b (2kt)
21/04/2019 17:20 12oC (53.6oF) 57%
N (0100)
2b (5kt)
21/04/2019 16:50 13oC (55.4oF) 54% VARIABLE 1b (3kt)
21/04/2019 16:20 14oC (57.2oF) 47%
NE (0500)
2b (6kt)
21/04/2019 15:50 14oC (57.2oF) 47%
NE (0500)
2b (6kt)
21/04/2019 15:20 15oC (59.0oF) 44%
NE (0400)
3b (7kt)
21/04/2019 14:50 15oC (59.0oF) 44%
NE (0400)
3b (7kt)
21/04/2019 14:20 15oC (59.0oF) 38%
NE (0400)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours