ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.945 Latitute (Lat): 37.934 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/03/2018 19:20 13oC (55.4oF) 66%
WSW (2400)
2b (4kt)
20/03/2018 18:50 14oC (57.2oF) 62%
WSW (2500)
2b (4kt)
20/03/2018 18:20 14oC (57.2oF) 62%
WSW (2500)
2b (6kt)
20/03/2018 17:50 13oC (55.4oF) 66%
WSW (2400)
2b (6kt)
20/03/2018 17:20 15oC (59.0oF) 50%
WSW (2400)
3b (7kt)
20/03/2018 16:50 14oC (57.2oF) 54%
WSW (2400)
2b (5kt)
20/03/2018 16:20 15oC (59.0oF) 50%
SSW (2100)
3b (8kt)
20/03/2018 15:50 17oC (62.6oF) 38%
SW (2200)
3b (9kt)
20/03/2018 15:20 17oC (62.6oF) 41%
SW (2300)
3b (9kt)
20/03/2018 14:50 17oC (62.6oF) 38%
SW (2300)
3b (10kt)
20/03/2018 14:20 18oC (64.4oF) 39%
SW (2200)
4b (13kt)
20/03/2018 13:50 18oC (64.4oF) 41%
SW (2300)
4b (12kt)
20/03/2018 13:20 18oC (64.4oF) 41%
SW (2200)
4b (13kt)
20/03/2018 12:50 18oC (64.4oF) 39%
SSW (2000)
4b (13kt)
20/03/2018 12:20 18oC (64.4oF) 41%
SW (2300)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours