ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/06/2019 10:20 31oC (87.8oF) 30%
NE (0500)
5b (17kt)
16/06/2019 09:50 31oC (87.8oF) 32%
NE (0500)
5b (20kt)
16/06/2019 09:20 31oC (87.8oF) 32%
NE (0500)
4b (16kt)
16/06/2019 08:50 30oC (86.0oF) 34%
NE (0500)
4b (16kt)
16/06/2019 08:20 29oC (84.2oF) 39%
NE (0400)
5b (20kt)
16/06/2019 07:50 27oC (80.6oF) 44%
NNE (0300)
5b (18kt)
16/06/2019 07:20 29oC (84.2oF) 39%
NE (0400)
5b (19kt)
16/06/2019 06:50 29oC (84.2oF) 36%
NE (0400)
5b (19kt)
16/06/2019 06:20 28oC (82.4oF) 44%
NNE (0300)
4b (16kt)
16/06/2019 05:50 28oC (82.4oF) 44%
N (0100)
4b (14kt)
16/06/2019 05:20 27oC (80.6oF) 50%
N (3600)
3b (8kt)
16/06/2019 04:50 26oC (78.8oF) 57%
N (3600)
3b (8kt)
16/06/2019 04:20 25oC (77.0oF) 56%
NNE (0200)
2b (4kt)
16/06/2019 03:50 24oC (75.2oF) 60%
N (3600)
3b (7kt)
16/06/2019 03:20 24oC (75.2oF) 60%
NNE (0200)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours