ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/02/2021 22:50 12oC (53.6oF) 71%
N (0100)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
24/02/2021 22:20 12oC (53.6oF) 71%
N (0100)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
24/02/2021 21:50 11oC (51.8oF) 76%
N (3500)
3b (10kt)
24/02/2021 21:20 12oC (53.6oF) 71%
N (3600)
4b (12kt)
24/02/2021 20:50 12oC (53.6oF) 66%
NNE (0300)
5b (17kt)
24/02/2021 20:20 12oC (53.6oF) 66%
NNE (0200)
4b (12kt)
24/02/2021 19:50 12oC (53.6oF) 61%
NNE (0200)
3b (10kt)
24/02/2021 19:20 12oC (53.6oF) 61%
NNE (0200)
4b (12kt)
24/02/2021 18:50 13oC (55.4oF) 54%
NNE (0300)
5b (18kt)
24/02/2021 18:20 13oC (55.4oF) 50%
NNE (0200)
5b (19kt)
24/02/2021 17:50 13oC (55.4oF) 50%
N (0100)
5b (17kt)
24/02/2021 17:20 13oC (55.4oF) 50%
NNE (0200)
5b (18kt)
24/02/2021 16:50 14oC (57.2oF) 43%
NNE (0200)
4b (12kt)
24/02/2021 16:20 14oC (57.2oF) 50%
NNE (0300)
4b (12kt)
24/02/2021 15:50 15oC (59.0oF) 50%
N (0100)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours