ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.945 Latitute (Lat): 37.934 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/11/2018 01:20 17oC (62.6oF) 77%
S (1900)
2b (6kt)
19/11/2018 00:50 16oC (60.8oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
19/11/2018 00:20 15oC (59.0oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
18/11/2018 23:50 15oC (59.0oF) 82%
SSW (2100)
2b (5kt)
18/11/2018 23:20 14oC (57.2oF) 81%
S (1900)
2b (5kt)
18/11/2018 22:50 14oC (57.2oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
18/11/2018 22:20 14oC (57.2oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
18/11/2018 21:50 14oC (57.2oF) 81%
SW (2200)
2b (5kt)
18/11/2018 21:20 13oC (55.4oF) 87%
SSW (2100)
3b (7kt)
18/11/2018 20:50 14oC (57.2oF) 81%
SSW (2000)
3b (8kt)
18/11/2018 20:20 14oC (57.2oF) 87%
SSW (2100)
1b (3kt)
18/11/2018 19:50 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
18/11/2018 19:20 13oC (55.4oF) 87%
WSW (2400)
1b (3kt)
18/11/2018 18:50 13oC (55.4oF) 87%
WSW (2400)
2b (4kt)
18/11/2018 18:20 13oC (55.4oF) 81%
ENE (0700)
1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours