ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/02/2019 16:20 4oC (39.2oF) 80%
N (3600)
5b GUSTS 7b (20ktG32kt)
23/02/2019 15:50 4oC (39.2oF) 80%
N (3600)
5b GUSTS 7b (20ktG31kt)
23/02/2019 15:20 4oC (39.2oF) 86%
NNE (0300)
6b GUSTS 8b (26ktG37kt)
23/02/2019 14:50 4oC (39.2oF) 86%
NNE (0300)
6b (25kt)
23/02/2019 14:20 4oC (39.2oF) 86%
NNE (0200)
7b GUSTS 8b (28ktG38kt)
23/02/2019 13:50 4oC (39.2oF) 86%
NNE (0200)
7b GUSTS 8b (29ktG39kt)
23/02/2019 13:20 5oC (41.0oF) 80%
NNE (0200)
7b (30kt)
23/02/2019 12:50 5oC (41.0oF) 86%
NNE (0300)
7b (30kt)
23/02/2019 12:20 5oC (41.0oF) 86%
N (3600)
6b GUSTS 8b (22ktG37kt)
23/02/2019 10:50 8oC (46.4oF) 81%
N (3600)
4b (15kt)
23/02/2019 10:20 8oC (46.4oF) 81%
N (3500)
4b (14kt)
23/02/2019 09:50 9oC (48.2oF) 70%
N (3600)
4b (13kt)
23/02/2019 09:20 10oC (50.0oF) 66%
N (3600)
3b (10kt)
23/02/2019 08:50 10oC (50.0oF) 66%
N (3600)
4b (14kt)
23/02/2019 08:20 9oC (48.2oF) 70%
N (3600)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours