ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/02/2020 13:00 18oC (64.4oF) 82%
SSE (1500)
3b (10kt)
26/02/2020 12:30 19oC (66.2oF) 77%
SE (1400)
3b (9kt)
26/02/2020 12:00 20oC (68.0oF) 63%
SW (2200)
4b (13kt)
26/02/2020 11:30 20oC (68.0oF) 77%
SE (1300)
3b (9kt)
26/02/2020 11:00 19oC (66.2oF) 82%
SE (1400)
3b (10kt)
26/02/2020 10:30 19oC (66.2oF) 87%
SE (1400)
3b (8kt)
26/02/2020 10:00 19oC (66.2oF) 82%
SSE (1500)
3b (9kt)
26/02/2020 09:00 18oC (64.4oF) 87%
S (1700)
3b (10kt)
26/02/2020 08:30 17oC (62.6oF) 100%
S (1700)
3b (8kt)
26/02/2020 07:30 15oC (59.0oF) 35%
SSE (1600)
3b (7kt)
26/02/2020 07:00 15oC (59.0oF) 35%
SSE (1600)
2b (4kt)
26/02/2020 06:30 13oC (55.4oF) 40% VARIABLE 1b (3kt)
26/02/2020 06:00 9oC (48.2oF) 53% VARIABLE 1b (2kt)
26/02/2020 05:30 8oC (46.4oF) 56% VARIABLE 1b (2kt)
26/02/2020 05:00 8oC (46.4oF) 56% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours