ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2019 22:00 13oC (55.4oF) 40%
NNW (3300)
1b (3kt)
22/09/2019 21:30 13oC (55.4oF) 40% VARIABLE 1b (2kt)
22/09/2019 21:00 14oC (57.2oF) 38% CALM
22/09/2019 20:30 14oC (57.2oF) 38% VARIABLE 1b (1kt)
22/09/2019 20:00 14oC (57.2oF) 38% VARIABLE 1b (2kt)
22/09/2019 19:30 15oC (59.0oF) 35% CALM
22/09/2019 19:00 16oC (60.8oF) 33% VARIABLE 1b (2kt)
22/09/2019 18:30 17oC (62.6oF) 31% VARIABLE 1b (2kt)
22/09/2019 18:00 16oC (60.8oF) 33% VARIABLE 1b (2kt)
22/09/2019 17:30 17oC (62.6oF) 31% VARIABLE 1b (2kt)
22/09/2019 17:00 17oC (62.6oF) 31% VARIABLE 1b (2kt)
22/09/2019 16:00 20oC (68.0oF) 93%
NE (0500)
2b (4kt)
22/09/2019 15:30 22oC (71.6oF) 82%
NE (0400)
2b (5kt)
22/09/2019 15:00 24oC (75.2oF) 73%
NE (0500)
2b (5kt)
22/09/2019 14:30 24oC (75.2oF) 73%
NE (0400)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours